Political Literatures är ett tvärvetenskapligt forskningsnätverk grundat 2020 vid institutionen för humaniora och samhällsvetenskap vid Mittuniversitetet.

Bokhylla

Sidan uppdaterades 2021-11-10