Political Literatures är ett tvärvetenskapligt forskningsnätverk grundat 2020 vid institutionen för humaniora och samhällsvetenskap vid Mittuniversitetet.

Bokhylla

Fakta

Projektperiod

200201-301231

Projektmedlemmar

Vicky Angelaki

Professor|Professor

+46 (0)10-1427822

Samuel Edquist

Professor|Professor

+46 (0)10-1427896

Anders Johansson

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428326

Sven Anders Johansson

Professor|Professor

+46 (0)10-1427842

Biörn Tjällén

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1427889