Andreas Larsson

Andreas Larsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Akademisk titel: Universitetslektor
  • Avdelning: Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO)
  • Telefon arbete: +46101427919
  • E-postadress: andreas.b.larsson@miun.se
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Psykologi

Bakgrund

Psykologexamen, MSc in Psychology, 2008 Stockholms Universitet
2009 Psykologlegitimation
2014 PhD in Psychology, Swansea University, UK
12 månader av min PhD spenderades vid University College Dublin, Irland.

Forskningsområden

Acceptance and Commitment Therapy/Training (ACT)
Mindfulness based approaches
Negative thinking
Relational Frame Theory

Forskning

Acceptance and Commitment Therapy
Relational Frame Theory
Clinical Behaviour Analysis - Conceptual
Impostor Phenomenon

Undervisning

Psykologprogrammet
Psykologi som vetenskap
PKEI - Inlärningspsykologi
Evidensbaserad behandling III

Handleder uppsatser