Anna-Lena Bystedt

Universitetsadjunkt|Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Annan titel: Ämneshandläggare MKV
  • Avdelning: Institutionen för Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem (KKI)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428454
  • E-postadress: anna-lena.bystedt@miun.se
  • Rumsnummer: J412
  • Ort: Sundsvall
  • Forskningscentra: DEMICOM
  • Anställd vid ämnet: Medie- och kommunikationsvetenskap

Övrigt

Arbetar deltid som forskningsadministratör för DEMICOM

Bakgrund

Fil.kand i medie- och kommunikationsvetenskap

Undervisat på MKV sedan 2007.
Innan dess arbetade jag som föreståndare för Demokratiinstitutet, 2004-2005.
Projektledare för Gräv06, en årlig konferens för journalister. Var också en av projektledarna för Communicare mellan åren 2007-2016.

Forskningsområden

Deltog under 2014-2015 i forskningsprojektet Digikris under ledning av professor Lars Nord.

Projektet syftade till att granska hur den nya digitala mediemiljön påverkade kommunikationsmönstren i samband med samhälleliga kriser och ytterst förtroendet för samhällets institutioner och för demokratin.

Undervisning

Undervisar i flera kurser inom medie- och kommunikationsvetenskap samt inom projektledning.

Publikationer

Rapporter

Färm, K. , Bystedt, A. , Nyström, K. & Nord, L. (2016). "Det brinner överallt!" : Medierapporteringen av skogsbranden i Västmanland 2014. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 29).  

Sidan uppdaterades 2023-01-12