Anna-Maria Selvehed

Anna-Maria Selvehed

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Annan titel: Projektledare/Administrativ projektledare för forskningsprojekt
  • Avdelning: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)
  • Telefon arbete: 010-142 86 97
  • E-postadress: anna-maria.selvehed@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Forskningscentra: Sensible Things that Communicate