Anna-Maria Selvehed

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Annan titel: Projektledare och handläggare inom forskning
  • Avdelning: Fakulteten för naturvetenskap teknik och medier (NMT)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428697
  • E-postadress: anna-maria.selvehed@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Forskningscentra: Sensible Things that Communicate

Arbetsuppgifter

Projektledare för forskningsprojekt på centret Sensible Things that Communicate.

Sidan uppdaterades 2022-11-18