Anna-Maria Selvehed

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Annan titel: Projektledare/Administrativ projektledare för forskningsprojekt
  • Avdelning: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)
  • Telefon arbete: 010-142 86 97
  • E-postadress: anna-maria.selvehed@miun.se
  • Forskningscentra: Sensible Things that Communicate

Forskningsprojekt

MiLo, Miljön i kontrolloopen
miun.se/milo

NIIT - Next Generation Industrial IoT
miun.se/niit

Remote timber, Robusta och säkra system för fjärrstyrda virkeslastare
miun.se/remotetimber

IoT Testbäddar
https://www.miun.se/en/Research/research-environments/research-centers/stc/Research-Projects/iot-testbaddar/