Anna Olovsdotter Lööv

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Akademisk titel: Filosofie Doktor
  • Annan titel: FD Genusvetenskap
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428023
  • E-postadress: anna.olovsdotterloov@miun.se
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Genusvetenskap

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Olovsdotter Lööv, A. (2020). "Vi gör det på vårat sätt" : Pride på *bygd, av-urbanisering och de-centrering av hbtq-frågor.. Tidskrift för Genusvetenskap, vol. 41: 4, ss. 89-112.    

Liliequist, E. , Olovsdotter Lööv, A. & Wimark, T. (2019). Ett forskarsamtal om queer och *bygd. Lambda Nordica, vol. 24: 1, ss. 101-116.    

Liliequist, E. & Olovsdotter Lööv, A. (2019). Queer nordisk *bygd. Lambda Nordica, vol. 24: 1, ss. 11-18.    

Sidan uppdaterades 2022-02-02