Ann Ekdahl

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Akademisk titel: Universitetsadjunkt
  • Annan titel: Filosofie Licentiatexamen
  • Avdelning: Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428363
  • E-postadress: ann.ekdahl@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Omvårdnad

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Ekdahl, A. , Söderberg, S. & Rising Holmström, M. (2021). Living with an ever-present breathlessness : Women's experiences of living with chronic obstructive pulmonary disease stage III or IV. Scandinavian Journal of Caring Sciences,    

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Ekdahl, A. (2021). Living with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Stage III or IV from the Perspective of the Affected Women and Their Close Relatives : A Qualitative Study. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2021 (Mid Sweden University licentiate thesis : 186)  

Sidan uppdaterades 2022-01-19