Att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), stadium III och IV

Att leva med en långvarig sjukdom som KOL, påverkar det dagliga livet i stor utsträckning för både de drabbade personerna och deras närstående.

Sjuk medelålders kvinna som andas i en syrgasmask

Fakta

Projektperiod

190901-220331

Projektmedlemmar

Sidan uppdaterades 2022-03-31