Annika Jonsson

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)
  • Telefon arbete: 010-142 86 30
  • E-postadress: annika.jonsson@miun.se
  • Besöksadress: Kunskapens väg 4
  • Rumsnummer: K433
  • Ämnen: Kulturgeografi, Turismvetenskap

Bakgrund

Jag har en kandidatexamen inom kulturgeografi från Turism och destinationsutvecklingsprogrammet vid Mittuniversitetet 2019.

Efter avslutad utbildning fick jag möjligheten till arbete som adjunkt på ETOUR, där jag idag arbetar som forskningsassistent och undervisande lärare på Turism och destinationsutvecklingsprogrammet och distanskurser.

Jag har sedan tidigare en lång erfarenhet inom turism och servicebranschen.

Forskningsområden

Pågående arbete i BFUF-projektet "Tillgängliga och inkluderande naturmiljöer".

Avslutat arbete av en litteraturstudie inom ramen för projektet ”Besöksnäringens roll för regional utveckling” som ska ligga som underlag för Region Jämtland Härjedalens arbeta med den nya regionala utvecklingsstrategin.

Avslutat arbete med en omvärldsanalys för projektet ”Tillgängliga och inkluderande naturmiljöer” (juni-augusti 2019).

Undervisning

Distanskurser:
Turismens pris, 7,5 hp
Naturturism, 7,5 hp
Kulturturism, 7,5 hp

Turism och destinationsutvecklingsprogrammet:
Vetenskapligt arbetssätt och metoder, 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp
Planering och förvaltning av natur-och kulturresurser, 7,5 hp
Strategisk destinationsutveckling, 15 hp

Publikationer

Rapporter

Jonsson, A. & Pettersson, R. (2020). Besöksnäringens roll för regional utveckling : Ett nedslag i Jämtland Härjedalen. Östersund : Mid Sweden University (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2020:1).