Annika Jonsson

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Ansvarsområde: Utbildningsadministration (PSO, HOV)
  • Avdelning: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428630
  • E-postadress: annika.jonsson@miun.se
  • Besöksadress: Kunskapens väg 1, 831 25 Östersund
  • Rumsnummer: P2318
  • Ort: Östersund

Arbetsområde

Jag är utbildningshandläggare vid HUV-kansliet och administrerar kurser och program in om psykologi på institutionen för Psykologi och Socialt arbete (PSO) samt rehabiliteringsvetenskap på institutionen för Hälsovetenskaper (HOV).

Jag administrerar följande program:
- Psykologprogrammet, 300 hp
- Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion, 120 hp
- Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp
- Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet, 180 hp
- Magisterprogram - Arbetsmiljöstrateg, 60 hp

Fristående kurser inom:
- Psykologi
- Rehabiliteringsvetenskap

Bakgrund

Jag har en kandidatexamen inom kulturgeografi från Turism och destinationsutvecklingsprogrammet vid Mittuniversitetet 2019.

Efter avslutad utbildning fick jag möjligheten till arbete som adjunkt inom kulturgeografi på ETOUR, där jag arbetat som forskningsassistent och undervisande lärare på Turism och destinationsutvecklingsprogrammet och distanskurser inom turismvetenskap och kulturgeografi.

Forskningsområden

Pågående arbete i BFUF-projektet "Tillgängliga och inkluderande naturmiljöer".

Avslutat arbete av en litteraturstudie inom ramen för projektet ”Besöksnäringens roll för regional utveckling” som ska ligga som underlag för Region Jämtland Härjedalens arbeta med den nya regionala utvecklingsstrategin.

Avslutat arbete med en omvärldsanalys för projektet ”Tillgängliga och inkluderande naturmiljöer” (juni-augusti 2019).

Extra kontaktinformation

Postadress:

Annika Jonsson, HUV-kansliet
Mittuniversitetet
831 25  ÖSTERSUND

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Pettersson, R. & Jonsson, A. (2022). Turism och regional utveckling. I Regioner och regional utveckling i en föränderlig tid. Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG årsbok YMER). S. 145-162.

Rapporter

Ankre, R. , Wall-Reinius, S. , Zingmark, M. & Jonsson, A. (2022). Tillgängliga och inkluderande naturmiljöer i Östersunds kommun - med fokus på äldre vuxna och personer med fysiska funktionsnedsättningar : Sammanfattning av ett samverkansprojekt mellan Mittuniversitetet och Östersunds kommun 2019–2022. Östersund : (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2).    

Jonsson, A. & Pettersson, R. (2020). Besöksnäringens roll för regional utveckling : Ett nedslag i Jämtland Härjedalen. Östersund : Mid Sweden University (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2020:1).  

Sidan uppdaterades 2022-11-28