Annika Jonsson

Annika Jonsson

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Ansvarsområde: Psykologi
  • Avdelning: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • Telefon arbete: +46101428630
  • E-postadress: annika.jonsson@miun.se
  • Besöksadress: Kunskapens väg 1, 831 25 Östersund
  • Rumsnummer: P2318
  • Ort: Östersund

Psykologi och socialt arbete (PSO)

Jag är fakultetshandläggare och administrerar kurser och program på institutionen Psykologi (PSO) , campus Östersund.

Program och kurser som jag administrerar är:
Psykologprogrammet, 300 hp
Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion, 120 hp
Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp

Fristående kurser inom:
Psykologi

Bakgrund

Jag har en kandidatexamen inom kulturgeografi från Turism och destinationsutvecklingsprogrammet vid Mittuniversitetet 2019.

Efter avslutad utbildning fick jag möjligheten till arbete som adjunkt inom kulturgeografi på ETOUR, där jag arbetat som forskningsassistent och undervisande lärare på Turism och destinationsutvecklingsprogrammet och distanskurser inom turismvetenskap och kulturgeografi.

Forskningsområden

Pågående arbete i BFUF-projektet "Tillgängliga och inkluderande naturmiljöer".

Avslutat arbete av en litteraturstudie inom ramen för projektet ”Besöksnäringens roll för regional utveckling” som ska ligga som underlag för Region Jämtland Härjedalens arbeta med den nya regionala utvecklingsstrategin.

Avslutat arbete med en omvärldsanalys för projektet ”Tillgängliga och inkluderande naturmiljöer” (juni-augusti 2019).

Publikationer

Rapporter

Jonsson, A. & Pettersson, R. (2020). Besöksnäringens roll för regional utveckling : Ett nedslag i Jämtland Härjedalen. Östersund : Mid Sweden University (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2020:1).