Annika Svensson

Spara favorit

Regionalt utvecklingsnätverk

Hör gärna av dig till mig om du har frågor eller funderingar kring dessa frågor:

- Stimulera forskning i och om skolan, förskolan och fritidshemmen

- Initiera och stödja erfarenhetsutbyte samt spridande av resultat

- Bedriva förbättrings-, kvalitets- och uppföljningsarbete

- Kompetensutveckling

Vi som arbetar på Samverkansavdelningen och med det Regionala Utvecklingsnätverket - RUN, har till uppgift att skapa mötesplatser och vara ett aktivt forum där professionell, beprövad erfarenhet och kunskap möter vetenskaplig erfarenhet och kunskap.

RUN är ett samverkansforum för kommunerna i regionen och Mittuniversitetet. Vi arbetar för samordning, utveckling och forskningsanknytning av skolformerna förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och SFI, liksom för universitetets lärarutbildning.

072-595 73 55