Annika Svensson

Annika Svensson

Koordinator|Coordinator

  • Tjänstetitel: Koordinator
  • Annan titel: Regionalt utvecklingsnätverk (RUN)
  • Avdelning: Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS)
  • Telefon arbete: 010-142 82 29
  • E-postadress: Annika.Svensson@miun.se
  • Ort: Sundsvall

Regionalt utvecklingsnätverk

Hör gärna av dig till mig om du har frågor eller funderingar kring dessa frågor:

- Stimulera forskning i och om skolan, förskolan och fritidshemmen

- Initiera och stödja erfarenhetsutbyte samt spridande av resultat

- Bedriva förbättrings-, kvalitets- och uppföljningsarbete

- Kompetensutveckling

Vi som arbetar på avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd och med det Regionala Utvecklingsnätverket - RUN, har till uppgift att skapa mötesplatser och vara ett aktivt forum där professionell, beprövad erfarenhet och kunskap möter vetenskaplig erfarenhet och kunskap.

RUN är ett samverkansforum för kommunerna i regionen och Mittuniversitetet. Vi arbetar för samordning, utveckling och forskningsanknytning av skolformerna förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och SFI, liksom för universitetets lärarutbildning.

Extra kontaktinformation

072-595 73 55