Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS)

Medarbetare, sorterade på förnamn

Anahit Vardanian

Arbetslivskoordinator|Arbetslivskoordinator

010-1427876

Anna Lindahl

Gruppledare|Head of Office

010-1427813

Annika Svensson

Koordinator|Coordinator

010-1428229

Åsa Bång

Koordinator|Coordinator

010-1428207

Åsa Yderfält

Arbetslivskoordinator|Arbetslivskoordinator

010-1428672

Birgitta Hemmingsson

Universitetspedagogisk utvecklare|Educational Developer

010-1427939

Cathrine Gladh

Internationell samordnare

010-1428827

Christoph Ebbert

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

010-1428184

Ellen Horbach

Internationell Handläggare|International Officer

010-1428885

Emma McKeogh

Internationell Handläggare|International Officer

010-1428290

Fredrik Wigdén

Arbetslivskoordinator|Arbetslivskoordinator

010-1427868

Helen Asklund

Universitetspedagogisk utvecklare|Educational Developer

010-1427893

Henrik Brandén

Universitetspedagogisk utvecklare|Educational Developer

010-1428311

Hilda Månsson

Arbetslivskoordinator|Arbetslivskoordinator

010-1428983

Holger Noack

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

010-1428433

Joakim Samuelsson

Alumnikoordinator|Alumni Coordinator

010-1428236

Joanna Scheéle

Koordinator|Coordinator

010-1428228

Johan Landström

Gruppledare|Head of Office

010-1428781

Karin Nygård-Skalman

Projektledare|Project Manager

010-1428250

Karolina Rosdahl

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

010-1428154

Katarina Olsen

Arbetslivskoordinator|Arbetslivskoordinator

010-1427811

Kristina Rådberg

Arbetslivskoordinator|Arbetslivskoordinator

010-1428390

Laura Brander

Universitetspedagogisk utvecklare|Universitetspedagogisk utvecklare

Linda Näsström

Universitetspedagogisk utvecklare|Universitetspedagogisk utvecklare

010-1428206

Ludde Edgren

Avdelningschef|Head of Department

010-1428329

Margareta Sandin

Handläggare|Administrative Officer

010-1428076

Maria Fredlund

Internationell Handläggare|International Officer

010-1427928

Maria Runering

Internationell Handläggare|International Officer

010-1427837

Martin Paju

Forskningsrådgivare|Research Advisor

010-1428686

Michael Andersson

Systemspecialist|Systemspecialist

010-1428785

Nina Erkenstam

Forskningsrådgivare|Research Advisor

010-1427871

Paulina Franklin

Arbetslivskoordinator

010-1428085

Sandra Olofsson

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

010-1428355

Sofia Söderin

Arbetslivskoordinator|Arbetslivskoordinator

010-1428794

Sten Wigert

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

010-1427981

Sven Wadman

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

010-1428584

Torbjörn Westerlund

Forskningsrådgivare|Research Advisor

010-1427895

Ulrika Auno

Gruppledare|Head of Office

010-1428157