Ingela Bäckström

Professor|Professor

Bakgrund

Jag disputerade 2009 med doktorsavhandlingen On the Relationship between Sustainable Health and Quality Management - Leadership and organizational behaviours from Swedish organizations. 2014 blev jag docent och 2018 professor.

Innan min akademiska karriär arbetade jag på en revisionsbyrå som revisorsassistent och som ekonom, teamledare och projektledare inom industrin.

Forskningsområden

I min forskning intresserar jag mig för hur ledare och organisationer kan arbeta för att skapa nöjda kunder, välmående medarbetare och lönsamhet d.v.s. vilka arbetssätt, beteenden och metoder som skapar detta. Fokus är på relationen mellan kvalitetsledning och hållbar hälsa. Andra områden som jag forskar på och intresserar mig för är Kvalitetskultur, Lean, processer, Styrkebaserat Ledarskap och Appreciative Inquiry.

Forskning

Från 2018 och tre år framåt är jag projektledare för ett forskningsprojekt finansierat av Familjen Kamprads Stiftelse. Projektet syftar till att att skapa ny kunskap om hur effektivitet och kvalitet i hälso- och sjukvårdens vårdkedja kan förbättras med specifikt fokus på ledarskap, vårdkontinuitet, säkerhetskultur och lärande.

Jag ingår i forskningsprojektet "Communicative Leadership Development" (CLD) som syftar till att undersöka vilka effekter utbildning kommunikativt ledarskap kan ha. Projektet finansieras av KK-stiftelsen och kommer att avslutas under början av 2020.

Under åren 2015- 2018 var jag med i forskningsprojektet "Simply Lean" som finansierades av KK-stiftelsen. Där vi undersökte hur kvaliteten kan förbättras i svenska företag genom att utveckla en intern coachingsmodell för att stödja värderingsbaserat ledarskap. Ett ledarskap som ska integrera värderingar, organisationskultur, kundbehov och en hållbar utveckling. Resultat från projektet finns att läsa i länken till höger.

Ett annat projekt som jag varit med i hade som syfte att mäta och utveckla kvalitetskulturen på organisationsnivå. Det var ett samarbete mellan SIQ (Institutet för kvalitesutveckling) och forskningsnätverket SQMA (Swedish Quality Management Academy) samt sju organisationer från offentlig och privat sektor. Resultat från projektet finns att läsa i slutrapporten som finns på SQMAs hemsida se länk till höger.

Från 2020 kommer jag att vara med i ett samverkansprojekt med Östersunds kommun som har som syfte att utveckla kommunens förskolor. Projektet "Kvalitet i Förskolan" är treårigt och startar under Q2 2019.

Undervisning

Jag undervisar i vårt magisterprogram Kvalitets- och ledarskapsutveckling där jag också handleder examensarbeten.

Övrigt

Sedan halvårsskiftet 2018 är jag prodekan inom fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT). Jag var ordförande i rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå (GRUR) inom fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT) mellan åren 2013-2018.

Extra kontaktinformation

https://www.miun.se/kmt/Forskning/Om-amnet-kvalitetsteknik/simplylean/

http://www.sqma.se/att-mata-och-utveckla-kvalitetskulturen/

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Bäckström, I. , Ingelsson, P. , Sten, L. & Häggström, M. (2023). A proposed model for developing quality and efficiency in transitional care. The TQM Journal, vol. 35: 9, ss. 107-122.  

Nygren, J. M. , Lundgren, L. , Bäckström, I. & Svedberg, P. (2023). Strengthening Digital Transformation and Innovation in the Health Care System : Protocol for the Design and Implementation of a Multidisciplinary National Health Innovation Research School. JMIR Research Protocols, vol. 12  

Häggström, M. , Ingelsson, P. , Sten, L. & Bäckström, I. (2023). Success Factors for Quality and Safety of Intensive Care Unit Transitional Care – Listening to the Sharp End. Quality Innovation Prosperity, vol. 27: 1, ss. 1-20.  

Mårtensson, A. , Snyder, K. , Ingelsson, P. & Bäckström, I. (2023). Understanding long-term thinking as a management strategy to support sustainable quality development : Perspectives from education. The TQM Journal, vol. 35: 9, ss. 352-368.  

Carnerud, D. & Bäckström, I. (2021). Four decades of research on quality : summarising, Trendspotting and looking ahead. Total Quality Management and Business Excellence, vol. 32: 9-10, ss. 1023-1045.    

Sten, L. , Ingelsson, P. , Bäckström, I. & Häggström, M. (2021). Improving Team Collaboration in Patient Transfer Processes by Co-Workers’ Perceptions and Suggestions. Quality Innovation Prosperity, vol. 25: 2, ss. 1-18.    

Sten, L. , Ingelsson, P. , Bäckström, I. & Häggström, M. (2021). The development of a measurement instrument focusing on team collaboration in patient transfer processes. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 13: 1, ss. 45-62.    

Ingelsson, P. , Bäckström, I. & Snyder, K. (2020). Adapting a Lean leadership-training program within a health care organization through cocreation. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 12: 1, ss. 15-28.  

Mårtensson, A. , Ingelsson, P. & Bäckström, I. (2020). Co-creation as a success factor in the development of constructive customer-focused dialogues. Quality Innovation Prosperity, vol. 24: 2, ss. 153-169.    

Sten, L. , Ingelsson, P. , Bäckström, I. & Häggström, M. (2020). Improving ICU transitional care by combining quality management and nursing science - two scientific fields meet in a systematic literature review. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 12: 3, ss. 385-403.    

Lilja, J. , Ingelsson, P. , Snyder, K. , Bäckström, I. & Hedlund, C. (2020). Metaphors we manage and develop quality by. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 12: 4, ss. 405-416.  

Bäckström, I. (2019). Health-related quality management values : comparing manager and co-worker perceptions. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 11: 4, ss. 588-603.    

Bäckström, I. , Ingelsson, P. , Snyder, K. , Hedlund, C. & Lilja, J. (2018). Capturing value-based leadership in practice : Insights from developing and applying an AI-interview guide. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 10: 4, ss. 422-430.  

Carnerud, D. , Jaca, C. & Bäckström, I. (2018). Kaizen and continuous improvement – trends and patterns over 30 years. The TQM Journal, vol. 30: 4, ss. 371-390.    

Eriksson, M. , Bäckström, I. , Ingelsson, P. & Åslund, A. (2018). Measuring customer value in commercial experiences. Total Quality Management and Business Excellence, vol. 29: 5-6, ss. 618-632.  

Ingelsson, P. , Bäckström, I. & Snyder, K. (2018). Strengthening quality culture in private sector and health care: What can we learn from applying soft measures?. Leadership in Health Services, vol. 31: 3, ss. 276-292.  

Snyder, K. , Ingelsson, P. & Bäckström, I. (2018). Using design thinking to support value-based leadership for sustainable quality development. Business Process Management Journal, vol. 24: 6, ss. 1289-1301.  

Åslund, A. & Bäckström, I. (2017). Management processes and management’s role in customer value creation. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 9: 2, ss. 148-164.    

Cronemyr, P. , Bäckström, I. & Rönnbäck, Å. (2017). Quality culture deployment : using behaviours to explain, diagnose and improve a quality culture. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 9: 3/4, ss. 498-518.    

Snyder, K. , Hedlund, C. , Ingelsson, P. & Bäckström, I. (2017). Storytelling : a co-creative process to support value-based leadership. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 9: 3/4, ss. 484-497.    

Ingelsson, P. & Bäckström, I. (2017). The need for a long-term mindset when measuring the effects of lean on health-related quality management values : A case study from the public sector. International Journal of Workplace Health Management, vol. 10: 3, ss. 249-264.    

Snyder, K. , Ingelsson, P. & Bäckström, I. (2016). Enhancing the study of Lean transformation through organizational culture analysis. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 8: 3, ss. 395-411.  

Bäckström, I. , Ingelsson, P. & Johansson, C. (2016). How Communicative Leadership influences co-workers’ health : A Quality Management perspective. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 8: 2, ss. 143-158.    

Åslund, A. & Bäckström, I. (2016). Management and customer value creation – learning from successful societal entrepreneurs. International Journal of Quality and Service Sciences,

Bäckström, I. & Ingelsson, P. (2016). Measuring Appreciative Inquiry, Lean and Perceived Co-worker Health. Quality Innovation Prosperity, vol. 20: 2, ss. 105-118.    

Åslund, A. & Bäckström, I. (2015). Creation of value to the society : a process map of the societal entrepreneurship area. Total Quality Management and Business Excellence, vol. 26: 4, ss. 385-399.  

Bäckström, I. & Ingelsson, P. (2015). Is there a relationship between Lean Leaders and healthy co-workers?. Quality Innovation Prosperity, vol. 19: 2, ss. 123-136.    

Ingelsson, P. , Löfstedt, U. , Bäckström, I. & Öberg, L. (2015). Taking a Holistic Perspective on Technical Communication and Lean. Quality Innovation Prosperity, vol. 19: 2, ss. 103-122.    

Bäckström, I. , Lagrosen, Y. & Eriksson, L. (2014). Change of the quality management culture through health-promotion activities?. Total Quality Management and Business Excellence, vol. 25: 11-12, ss. 1236-1246.  

Bäckström, I. , Ingelsson, P. & Johansson, C. (2014). Health Related Quality Management Values and Key Principles of Communicative Leadership - Are They the Same?. Quality Innovation Prosperity, vol. 18: 1, ss. 59-72.  

Bäckström, I. , Eriksson, L. & Lagrosen, Y. (2012). A health-related quality management approach to evaluating health promotion activities. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 4: 1, ss. 76-85.    

Åslund, A. & Bäckström, I. (2012). A process towards societal value within a community-based regional development project. Quality Innovation Prosperity, vol. 16: 2, ss. 71-83.    

Lagrosen, Y. , Bäckström, I. & Wiklund, H. (2012). Approach for measuring health-related quality management. The TQM Journal, vol. 24: 1, ss. 59-71.  

Bäckström, I. , Ingelsson, P. & Wiklund, H. (2011). Learning from others to adapt Quality Management to the future. Total Quality Management and Business Excellence, vol. 22: 2, ss. 187-196.  

Lagrosen, Y. , Bäckström, I. & Lagrosen, S. (2010). The relationship between quality management and employee health - : exploring the underlying dimensions. International Journal of Productivity and Quality Management, vol. 5: 2, ss. 109-123.  

Bäckström, I. , Larsson, J. & Wiklund, H. (2009). Are healthy and successful organizations working accordingly to Quality Management?. International journal of workplace health management, vol. 2: 3, ss. 245-257.  

Larsson, J. , Bäckström, I. & Wiklund, H. (2009). Leadership and organizational behaviour : Similarities between three award-winning organizations. International Journal of Management Practice, vol. 3: 4, ss. 327-345.  

Lagrosen, Y. , Bäckström, I. & Lagrosen, S. (2007). Quality management and health : a double connection. International Journal of Quality & Reliability Management, vol. 24: 1, ss. 49-61.  

Harnesk, R. , Schön, K. & Bäckström, I. (2005). How successful Swedish organisations achieve sustaniable health. International Journal of Management Practice, vol. 1: 3, ss. 233-250.  

Böcker

Bergman, B. , Bäckström, I. , Garvare, R. & Klefsjö, B. (2022). Quality : from Customer Needs to Customer Satisfaction. Studentlitteratur AB

Doktorsavhandlingar

Bäckström, I. (2009). On the Relationship between Sustainable Health and Quality Management : Leadership and organizational behaviours from Swedish organizations. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2009 (Mid Sweden University doctoral thesis : 71)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Bäckström, I. & Sjöstedt Landén, A. (2017). Bortom New Public Management? Berättelser om arbetssituationen i akademin. I Mitt, ditt och vårt universitet : Att förstå något gemensamt. Sundsvall/Östersund : Mid Sweden University. S. 59-72.    

Bäckström, I. & Åslund, A. (2014). Framgångsrikt ledarskap inom samhällsentreprenöriell verksamhet. I Samhällsentreprenörskap – samverkande för lokal utveckling. Sundsvall : Mittuniversitetet (Social Science Reports from Mid Sweden University). S. 195-209.

Lagrosen, Y. , Lagrosen, S. & Bäckström, I. (2006). Kvalitetsutveckling i vården. I HEL : Hälso- och sjukvårdens ekonomi och logistik. Göteborg : Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. S. 112-121.

Konferensbidrag

Bäckström, I. , Sten, L. , Persson Slumpi, T. & Bolin, M. (2023). Experiences with and causes of work interruptions and fragmentation in academia - How can they be managed?. I 26th Excellence In Services International Conference (EISIC).  

Fundin, A. , Bäckström, I. , Ingelsson, P. , Snyder, K. & Westin, L. (2023). Management towards sustainable behaviour in organizations by measuring organizational culture. I EurOMA conference – European Operations Management Association.

Sten, L. , Ingelsson, P. , Häggström, M. & Bäckström, I. (2023). The relationship between teamwork and sustainable quality culture in transitional care. I Proceedings of Excellence In Services International Conference (EISIC).  

Bäckström, I. , Ingelsson, P. , Häggström, M. & Sten, L. (2022). A Hospital Without Departments?. I Proceedings M2D2022 : 9th International Conference on Mechanics and Materials in Design, 2022.. S. 957--958.  

Bäckström, I. , Ingelsson, P. & Hasselblad, A. (2022). A Model For Creating A Shared Picture Of Customer Expectations. I The 25th Excellence in Services International Conference.

Ingelsson, P. , Bäckström, I. , Mårtensson, A. & Snyder, K. (2022). Assessing quality culture over time. I The 25th Excellence in Services International Conference, 2022.

Hasselblad, A. , Bäckström, I. , Ingelsson, P. & Olsson, L. (2022). Capturing Citizens Experienced Value from Municipal Services : Developing an Evaluation Model in a Swedish Municipal Project. I 2022 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM). Kuala Lumpur : . S. 1266--1270.  

Ingelsson, P. , Bäckström, I. , Mårtensson, A. & Snyder, K. (2022). Developing quality in preschools – collecting baseline data through a strength based approach. I Proceedings M2D2022 : 9th International Conference on mechanics and materials in design.. S. 927--934.  

Ingelsson, P. , Bäckström, I. , Sten, L. , Sten, L. & Häggström, M. (2022). Taking differences in quality culture into account when improving ICU transitional care.. I Proceedings M2D2022 : 9th International Conference on Mechanics and Materials in Design, 2022.. S. 925--926.  

Åslund, A. , Eriksson, M. & Bäckström, I. (2019). A complementary Quality Management value to support sustainable development. Paper presented at the The 22nd QMOD conference at Krakow, Poland, October 13-15, 2019.  

Ingelsson, P. , Sten, L. , Bäckström, I. & Häggström, M. (2019). Assessing Quality Management culture in order to develop ICU transitional care. I 22nd QMOD conference : Quality and Service Sciences ICQSS 2019.

Mårtensson, A. , Ingelsson, P. & Bäckström, I. (2019). Co-creation - making it happen. I 22nd QMOD conference : ON QUALITY AND SERVICE SCIENCES ICQSS 2019, 13-15 OCTOBER.

Bäckström, I. , Ingelsson, P. , Johansson, C. , Hamrin, S. & Bergman, S. (2019). Communicative Leadership development conduction to impact on   Quality culture and co-worker health. I 22nd QMOD conference on Quality and Service Sciences ICQSS 2019, 13-15 October : Leadership and strategies for Sustainable Quality and Innovation in the 4th Industrial Revolution. Lund :

Häggström, M. , Sten, L. , Bäckström, I. & Ingelsson, P. (2019). How to improve the transfer process from intensive care to general wards - listening to the co-workers. I Leadership and strategies for Sustainable Quality and Innovation in the 4th Industrial Revolution. Lund. Lund :

Sten, L. , Ingelsson, P. , Bäckström, I. & Häggström, M. (2019). The development of a measurement instrument focusing on team collaboration in the patient transfer process from intensive care to the general ward. Paper presented at the 22nd QMOD-ICQSS Conference, Krakow, 13-15 October, 2019

Ingelsson, P. , Bäckström, I. & Snyder, K. (2018). Adapting a Lean leadership-training program within a health care organization through co-creation. I 21st QMOD conference on quality and service science ICQSS, 22-24 August 2018, Cardiff University, Wales, UK.

Ingelsson, P. , Snyder, K. & Bäckström, I. (2018). Developing value-based leadership for sustainable quality development : Let’s do it. Paper presented at the 30th Shingo Conference, Optimize the Journey, Orlando, Florida, April 11-12, 2018

Carnerud, D. & Bäckström, I. (2018). Four Decades of Research on Quality : Summarizing, Trendspotting and Looking Ahead. Paper presented at the 21st QMOD-ICQSS International Conference, Cardiff University, Wales, UK, 22-24 August 2018

Häggström, M. , Bäckström, I. , Ingelsson, P. & Carina, E. (2018). How can patient transfers be improved by combining QM, Nursing and Health care sciences?. I Proceedings of the 21th QMOD Conference : Building a Culture for Quality, Innovation and Sustainability.

Bäckström, I. , Ingelsson, P. , Snyder, K. , Hedlund, C. & Lilja, J. (2017). Capturing Value-based leadership in Practice: : Insights from developing and applying an AI-interview guide. I Challenges and Opportunities of Quality in the 4th Industrial Revolution : On quality and service sciences ICQSS 2017.

Hedlund, C. , Bäckström, I. , Ingelsson, P. , Snyder, K. & Lilja, J. (2017). Continuous Improvement of Leadership : Evaluation of peer-coaching experiments. Paper presented at the 20th QMOD Conference, Helsingör, Denmark, 4-7 August, 2017

Bäckström, I. , Ingelsson, P. & Snyder, K. (2017). Enhancing Sustainable Quality Culture. Paper presented at the Canadian Quality Congress, Toronto, September 7-8, 2017

Lilja, J. , Ingelsson, P. , Snyder, K. , Bäckström, I. & Hedlund, C. (2017). Metaphors We Manage and Develop Quality by : Screening and Elaborating on the Metaphors of Quality Management. Paper presented at the 20th QMOD Conference, Helsingör, Denmark, 4-7 August, 2017

Ingelsson, P. , Bäckström, I. , Snyder, K. , Lilja, J. & Hedlund, C. (2017). Truly changing the culture – learnings from a value-based top leader. I 20th QMOD conference : Challenges and Opportunities of Quality in the 4th Industrial Revolution.

Snyder, K. , Bäckström, I. & Ingelsson, P. (2017). Using design thinking to foster value-based leadership and quality culture. Paper presented at the Canadian Quality Congress, Toronto, September 7-8, 2017

Cronemyr, P. , Bäckström, I. & Rönnbäck, Å. (2016). A Tool For Measuring Quality Culture. I 19th QMOD Proceedings: International Conference on Quality and Service Sciences : Building a Culture for Quality, Innovation and Sustainability.

Bäckström, I. , Ingelsson, P. , Snyder, K. , Hedlund, C. & Lilja, J. (2016). Collection of baseline data – expanding the scope. I EurOMA 2016 - Interactions.

Snyder, K. , Ingelsson, P. & Bäckström, I. (2016). Helping leaders develop value-based leadership. I EurOMA Conference Proceedings : Interactions.

Lilja, J. , Bäckström, I. , Forsgren, O. , Ingelsson, P. , Noaksson, E. , Nätterlund, K. , Richardsson, D. & Åslund, A. (2016). Insights from Sustainable Cleveland 2019: An Initiative Driving Sustainable Regional Development by Large Scale Summits, Collective Visioning, and lots of Creativity, Culture, and Appreciation. I Valuing and Evaluating Creativity for Sustainable Regional Development. Östersund : . S. 255--258.  

Ingelsson, P. & Bäckström, I. (2016). Monitoring co-worker health and Lean culture development. I Proceedings of the 19th QMOD Conference, 2016.

Hedlund, C. , Lilja, J. , Ingelsson, P. , Bäckström, I. & Snyder, K. (2016). Research On Toyota Kata? Proposing A Future Research Agenda For The Emerging Practice. I EurOMA Conference Proceedings : Interactions 2016.  

Snyder, K. , Hedlund, C. , Ingelsson, P. & Bäckström, I. (2016). Storytelling as a co-creative process to build cultures of quality, innovation and sustainability. Paper presented at the 19th QMOD conference; International Conference on Quality and Service Sciences (ICQSS 2016), 21-23 September 2016, Rome

Ingelsson, P. , Bäckström, I. & Snyder, K. (2016). Using the employee satisfaction survey as a tool for building organizational culture. I EurOMA Conference Proceedings : Interactions, 2016.  

Bäckström, I. , Rönnbäck, Å. & Cronemyr, P. (2016). What values are included in Quality Culture? – A theoretical and practical collaboration. I Building a Culture for Quality, Innovation and Sustainability.

Snyder, K. , Ingelsson, P. & Bäckström, I. (2015). Conceptualizing a research framework to study systemic Lean transformation : A Critical Review. I 18th QMOD-ICQSS.

Bäckström, I. & Ingelsson, P. (2015). Exploring the relationship between Appreciative Inquiry, Lean and perceived co-worker health. I Creating a Sustaniable future through Quality : on Quality and Service Sciences ICQSS 2015, October 12-14. Lund :

Löfstedt, U. , Ingelsson, P. , Bäckström, I. & Öberg, L. (2014). Can Lean improve the status of Technical Communication? : Taking a system perspective. I 17th QMOD-ICQSS Conference, Prague, Czech Republic : Entering the Experience Economy – from product quality to experience quality. Lund :

Bäckström, I. & Ingelsson, P. (2014). Do Lean Leaders get healthy co-workers?. I 17th QMOD-ICQSS Conference, Prague, Czech Republic : Entering the Experience Economy – from product quality to experience quality. Lund :

Åslund, A. & Bäckström, I. (2014). Factors and leadership behaviours in successful societal entrepreneurships that contribute to customer value. I 17th QMOD-ICQSS Conference on Quality and Service Science in Prague, Czech Republic : Entering the Experience Economy –from product quality to experience quality. Prague :

Bäckström, I. , Ingelsson, P. & Johansson, C. (2013). Health Related Quality Management values and Key principles of Communicative Leadership - are they the same?. I 16th QMOD conference on Quality and Service Sciences ICQSS,4-6 September 2013, Portoroz, Slovenia : From LearnAbility and InnovAbility to SustainAbility.. S. 164--177.  

Åslund, A. & Bäckström, I. (2012). A process towards societal value within a community-based regional development project. I Proceedings of the 15th QMOD-ICQSS conference. Poznan, Poland :  

Bäckström, I. , Ingelsson, P. & Wiklund, H. (2012). Measuring the Starting Points for a Lean Journey. I 15 th QMOD conference : From LearnAbility and InnovAbility to SustainAbility. Poznan : (QMOD). S. 146--156.  

Bäckström, I. , Eriksson, L. & Lagrosen, Y. (2011). A health-related Quality Management approach to evaluating health promotion activities.. I QMOD Conference on Quality and Service Sciences 2011 : From LearnAbility & InnovAbility to SustainAbility. San Sebastian : . S. 188--197.  

Åslund, A. , Bäckström, I. & Richardsson, D. (2011). Managing by Appreciative Leadership to create efficient organizations and healthy co-workers. Paper presented at the ICQSS 2011, 14th OMOD International Conference on Quality and Service Sciences, August, 2011, San Sebastian.  

Åslund, A. , Bäckström, I. & Wiklund, H. (2011). Soci(et)al entrepreneurship from a Quality Management perspective. I ICSB world conference : Back to the future, Changes in perspectives of global entrepreneurship and innovation. Stockholm :    

Bäckström, I. & Lagrosen, Y. (2010). Are successful organizations working in a way that provides co-workers with what they need to be healthy?. I 14th QMOD conference on Quality and Service Sciences ICQSS 2011, Cottbus, Germany, August 29 - 31 2010.

Ingelsson, P. , Bäckström, I. & WIklund, H. (2010). Measuring the soft sides of TQM and Lean. I 13th QMOD Conference, 31 Aug – 1 Sept 2010 Cottbus, Germany.  

Bäckström, I. & Lagrosen, Y. (2007). Developing a measurement system for health-related quality management.. I .

Bäckström, I. , Ingelsson, P. & Wiklund, H. (2007). Learning from chaos : a necessity for adapting quality management to the future?. Paper presented at the 10th QMOD International Conference, Quality Management & Organizational Development, June, 2007, Helsingborg.

Bäckström, I. , Larsson, J. & Wiklund, H. (2005). Management methodologies for sustaniable health : A case study at three Swedish organisations. I Proceedings of the 8th International Conference on Quality Management for Organisational and Regional Development : QMOD 2005 : QMOD 2005 Palermo, Italy 29.06.2005 - 01.07.2005. Luleå : . S. 703--712.

Lagrosen, Y. & Bäckström, I. (2005). Values of TQM and employee health: an exploration and comparison of two manufacturing departments. I Proceedings of the 8th International Conference on Quality Management for Organisational and Regional Development : QMOD 2005 : QMOD 2005 Palermo, Italy 29.06.2005 - 01.07.2005. Luleå : . S. 371--378.

Edenhagen, G. , Bäckström, I. , Schön, L. & Wiklund, H. (2004). Improving continuing engineering education through institutional co-operation : a swedish case study. I Proceedings of the 9th World Conference on Continuing Engineering Education – Tokyo May 15–20, 2004 : 9th IACEE World Conference on Continuing Engineering Education.. S. 195--200.

Licentiatavhandlingar

Bäckström, I. (2006). Quality Management for Sustainable Health : Methodologies, Values and Practices taken from Swedish Organizations. Lic.-avh. (Sammanläggning) Luleå : Universitetstryckeriet, 2006 (LTU-LIC : 2006:49)

Manuskript

Bergman, S. , Johansson, C. , Hamrin, S. , Bäckström, I. & Ingelsson, P. Communication Training for Managers and Leaders : A review of empirical studies.

Rapporter

Ingelsson, P. , Mårtensson, A. , Uitto, E. , Bäckström, I. & Snyder, K. (2023). Slutrapport för projektet Kvalitet i förskolan : Ett samverkansprojekt mellan Östersunds kommun och Mittuniversitetet. Mittuniversitetet  

Bäckström, I. , Ingelsson, P. , Häggström, M. & Sten, L. (2022). Slutrapport för projektet Ökad kvalitet och effektivitet i vårdkedjor : Finansierat av Familjen Kamprads stiftelse, projekt nr 20170084. Östersund : Mittuniversitetet  

Bäckström, I. , Ingelsson, P. & Mårtensson, A. (2019). Slutrapport ”Resultatstyrning för medborgarnytta” : Ett samverkansprojekt mellan Sundsvalls kommun och Kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet. Mid Sweden University  

Bäckström, I. , Ingelsson, P. , Löfstedt, U. , Mårtensson, A. & Öberg, L. (2014). Projekt Kundanpassad teknikinformation – KATI : Kvalitetsarbete inom teknikinformation – Goda exempel och utvecklingsbehov.  

Ahlin, K. , Bäckström, I. , Ingelsson, P. , Löfstedt, U. , Mårtensson, A. , Åslund, A. & Öberg, L. (2014). Projekt Kundanpassad teknikinformation – KATI : Slutrapport – med fokus på förslag på arbetssätt och metoder.  

Bäckström, I. , Ingelsson, P. & Wiklund, H. (2013). Kommunikativt ledarskap och hälsa. Sundsvall :  

Bäckström, I. , Ingelsson, P. & Wreder, Å. (2005). Achieving Sustaniable Health Among Co-workers : A case study at FöreningsSparbanken. Luleå : Luleå University of Technology (Research Report 2005:1).

Bäckström, I. , Harnesk, R. & Schön, K. (2004). Empiriskt underlag till forskningsrapporten "hur framgångsrika organisationer uppnår hållbar hälsa". Luleå : Luleå Tekniska Universitet (Research Report 2004:4).

Sidan uppdaterades 2023-11-17