Resultatstyrning för ökad medborgarnytta

Sundsvalls kommun utvecklar sin styrmodell mot ett ökat fokus på resultatstyrning. Det innebär att styrningsåtgärder ska bygga på bra analyser av faktiska, uppnådda resultat hos medborgaren/brukaren.

resultatsamtal i sundsvalls kommun

Finansiärer

Logotyp Sundsvalls kommun.

Sidan uppdaterades 2022-12-28