Resultatstyrning för ökad medborgarnytta

Sundsvalls kommun utvecklar sin styrmodell mot ett ökat fokus på resultatstyrning. Det innebär att styrningsåtgärder ska bygga på bra analyser av faktiska, uppnådda resultat hos medborgaren/brukaren.

resultatsamtal i sundsvalls kommun

Kommunen vill genom förenkling, tydlighet och bra analyser nå enbättre resultatstyrning. Ett viktigt verktyg är samtal om verksamhetens resultat. Därför villSundsvalls kommun tillsammans med avdelningen för kvalitetsteknik och maskinteknikundersöka vilka arbetssätt för resultatstyrning som kan påverka organisationskulturen ochvärdeskapandet till medborgare/brukare. Syftet med förstudien är att utöka och förstärkaarbetssättet med resultatstyrningen i Sundsvalls kommun. Med resultatstyrning menas ettstyrningssätt som bidrar till att mer värde levereras till medborgare och brukare. För attuppnå ökat värde för medborgare och brukare krävs ett nytt arbetssätt för dialog kringresultat mellan politiker och tjänstemän, där styrningen utgår från faktiska, uppnåddaeffekter hos sundsvallsborna.

Projektgrupp

Ingela Bäckström, Kvalitets- och miljöteknik Mittuniversitetet
e-post ingela.backstrom@miun.se telefon 070-257 62 23

Pernilla Ingelsson, Kvalitets- och miljöteknik Mittuniversitetet
e-post pernilla.ingelsson@miun.se telefon 070-247 65 43

Anna Mårtensson, Kvalitets- och miljöteknik Mittuniversitetet
e-post anna.martensson@miun.se telefon 010-142 85 85

Karin Nyman, Sundsvalls kommun
e-post karin.nyman@sundsvall.se telefon 070-686 15 35

Leena Utterström, Sundsvalls kommun
e-post leena.utterstrom@sundsvall.se telefon 070-190 22 44

Beviljad finansiering

302 000 sek

Projektperiod

1 september 2018 - 1 mars 2019

Läs mer i beslutsunderlaget.

Slutrapport

Slutrapport Resultatstyrning för medborgarnytta 

Resultatsamtal i Sundsvalls kommun

resultatsamtal i sundsvalls kommun

Resultatsamtal i Sundsvalls kommun

Åsa Bellander, kommundirektör, och Karin Nyman, kvalitéts- och utvecklingsstrateg, samtalar om metod för resultatsamtal.

Fakta

Projektperiod

180901-190301

Projektmedlemmar

Pernilla Ingelsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428308

Anna Mårtensson

Lärare |Member of academic staff

010-1428585

Finansiärer

Logo