Resultatstyrning för ökad medborgarnytta

Sundsvalls kommun utvecklar sin styrmodell mot ett ökat fokus på resultatstyrning. Det innebär att styrningsåtgärder ska bygga på bra analyser av faktiska, uppnådda resultat hos medborgaren/brukaren.

resultatsamtal i sundsvalls kommun

Resultatsamtal i Sundsvalls kommun

resultatsamtal i sundsvalls kommun

Resultatsamtal i Sundsvalls kommun

Åsa Bellander, kommundirektör, och Karin Nyman, kvalitéts- och utvecklingsstrateg, samtalar om metod för resultatsamtal.

Fakta

Projektperiod

180901-190301

Projektmedlemmar

Ingela Bäckström

Professor|Professor

+46 (0)10-1428386

Pernilla Ingelsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428308

Anna Mårtensson

Lärare |Member of academic staff

+46 (0)10-1428585

Finansiärer

Logotyp Sundsvalls kommun.