Lars-Anders Byberg

Universitetslektor

Publikationer

Doktorsavhandlingar

Byberg, L. (2006). Framgångsrika exportörer: En studie av strategiska faktorers inverkan på mindre företags exportutfall. Diss. Umeå : Handelshögskolan vid Umeå universitet, 2006 (Studier i företagsekonomi. Serie B : 61)

Sidan uppdaterades 2023-09-21