Företagsekonomi är ett brett ämne. På ett övergripande plan handlar det om effektivt resursutnyttjande i och mellan företag, men även i och mellan offentliga myndigheter, kommuner och andra slags organisationer.

Fristående kurser i Företagsekonomi

Anställda inom ämnet företagsekonomi

Sidan uppdaterades 2024-01-25