Sofie Blombäck

Universitetslektor|Senior Lecturer

Min forskning fokuserar på politiska partier och partisystem, framför allt i Västeuropa. Jag har ett särskilt intresse för nya partier och partier som på olika vis utmanar det etablerade partisystemen. Jag har också intresserat mig för Europaparlamentsval, och hur partier använder sig av sociala medier. För närvarande äger största delen av min forskning rum inom ramen för projektet Minskad ideologisk polarisering och konflikt i Västeuropa?

Forskningsprojekt

Avslutade

Demokratiska innovationer på lokal nivå

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Bolin, N. , Dahlberg, S. & Blombäck, S. (2023). The stigmatisation effect of the radical right on voters’ assessment of political proposals. West European Politics, vol. 46: 1, ss. 100-121.    

Loxbo, K. , Hinnfors, J. , Hagevi, M. , Blombäck, S. & Demker, M. (2021). The decline of Western European social democracy : Exploring the transformed link between welfare state generosity and the electoral strength of social democratic parties, 1975-2014. Party Politics, vol. 27: 3, ss. 430-441.  

Blombäck, S. (2017). Kan en tradition av konsensus överleva Nederländernas val?. Utrikesmagasinet: UI:s forum för analys och opinion,  

Blombäck, S. & de Fine Licht, J. (2017). Same Considerations, Different Decisions : Motivations for Split-ticket Voting among Swedish Feminist Initiative Supporters. Scandinavian Political Studies, vol. 40: 1, ss. 61-81.  

Blombäck, S. (2015). Vänsterpartiet: Pådrivare eller pragmatiskt stödparti?. Statsvetenskaplig Tidskrift, vol. 117: 2, ss. 219-230.

Böcker

Hagevi, M. , Blombäck, S. , Demker, M. , Hinnfors, J. & Loxbo, K. (2022). Party realignment in Western Europe : Electoral drivers and global constraints. Cheltenham : Edward Elgar Publishing (New Horizons in European Politics ).

Bjereld, U. , Blombäck, S. , Demker, M. & Sandberg, L. (2018). Digital demokrati? : partierna i en ny tid. Stockholm : Bokförlaget Atlas

Doktorsavhandlingar

Blombäck, S. (2015). Making Their Way Home From Brussels. New Political Parties in European and National Elections. Diss. Department of Political Science, University of Gothenburg, 2015 (Göteborg Studies in Politics : 141)

Kapitel i böcker, del av antologier

Blombäck, S. & Karv, T. (2023). Svensk Eu-Opinion I Tider Av Krig I Europa. I Ovisshetens tid : SOM-undersökningen 2022. Göteborgs universitet (SOM-rapport). S. 189-202.  

Blombäck, S. (2020). From Brussels to the Capital : New Parties’ Paths into National Parliaments. I Continuity and Change of Party Democracies in Europe. Weisbaden : Springer (Politische Vierteljahresschrift Sonderhefte). S. 141-168.  

Blombäck, S. (2019). New parties in the European Parliament. I Euroflections : Leading academics on the Europran elections 2019. Sundsvall : Mid Sweden University, DEMICOM (DEMICOM rapport). S. 65-65.

Blombäck, S. (2019). Populism as a Challenge to Liberal Democracy in Europe. I The European Union in a Changing World Order : Interdiciplinary European Studies. Palgrave Macmillan. S. 217-243.  

Blombäck, S. , Ravik Jupskås, A. & Hinnfors, J. (2019). United or Divided? Preferential Agreement among Party Members. I Nordic Party Members : Linkages in Troubled Times. ECPR Press (Studies in European Political Science). S. 111-134.

Blombäck, S. (2018). Populism som utmaning mot den liberala demokratin i Europa. I EU i en världsordning under omvandling. Stockholm : Santérus Förlag.

Blombäck, S. & Sandberg, L. (2018). Sociala medier har blivit en självklarhet. I Snabbtänkt : - reflektioner från valet 2018 av ledande forskare. Sundsvall : Mittuniversitetet, DEMICOM. S. 95-95.

Blombäck, S. & de Fine Licht, J. (2015). Feministiskt initiativs sympatisörer. I Fragment. Göteborg : SOM-institutet. S. 387-397.  

Blombäck, S. (2015). La Suéde. I Les démocraties européennes : Institutions, élections et partis politiques. Paris : Armand Colin.

Konferensbidrag

Blombäck, S. & Bolin, N. (2019). The discouraging effect of the radical right. : An experimental study of the importance of party cues on voters’ assessment of political proposals. Paper presented at the Swedish Political Science Association (SWEPSA) annual meeting, Norrköping, 2-4 October, 2019

Blombäck, S. (2017). From Brussels to the Capital : New Parties’ Paths into National Parliaments. Paper presented at the ‘Change and Future Viability of Party Democracy in Europe’ Conference, Düsseldorf, October 13-14, 2017

Blombäck, S. , Demker, M. , Hagevi, M. , Hinnfors, J. & Loxbo, K. (2017). Party based conflict in national parliaments. Paper presented at the The XVIII Nordic Political Science Congress, University of Southern Denmark, Odense, Denmark, August 8-11, 2017

Blombäck, S. & de Fine Licht, J. (2017). The Feminist Voter : Voting or not Voting for a Feminist Party. Paper presented at the ECPR 2017 General Conference, Oslo, 6-9 september, 2017

Blombäck, S. , Hinnfors, J. & Ravik Jupskås, A. (2017). United or Divided? Ideological Cohesion in Contemporary Scandinavian Parties. Paper presented at the The XVIII Nordic Political Science Congress, University of Southern Denmark, Odense, Denmark, August 8-11, 2017

Rapporter

Hagevi, M. , Blombäck, S. , Hinnfors, J. , Demker, M. & Loxbo, K. (2019). DIPAC CITIZEN DATA : Technical report 1.0. Växjö : Linnaeus University  

Blombäck, S. , Hinnfors, J. , Loxbo, K. , Demker, M. & Hagevi, M. (2019). DIPAC Election Manifesto Data : Technical report 1.0. Växjö : Linnaeus University  

Blombäck, S. (2017). Intoleranta platser? : Rasideologisk aktivitet i svenska kommuner 2008-2015. Göteborg : Segerstedtinstitutet (Segerstedtinstitutet rapport 3).    

Blombäck, S. & de Fine Licht, J. (2016). Feminist Initiative – Just Another Left Party or Something New?. Göteborg : Centrum för Europaforskning vid Göteborgs Universitet (CERGUs Working Paper Series 2016:1).  

Övrigt

Bolin, N. , Dahlberg, S. & Blombäck, S. (2022). The stigmatization effect of radical right parties (Political Observer of Populism).  

Blombäck, S. (2017). Nederländerna:Statsskick och politik : Nationalencyklopedin..

Sidan uppdaterades 2023-09-21