Beatrice Ohlsson

Ekonomispecialist|Financial Specialist

  • Tjänstetitel: Ekonomispecialist
  • Avdelning: Ekonomiavdelning (EKO)
  • Telefon arbete: 010-142 84 58
  • E-postadress: beatrice.ohlsson@miun.se
  • Rumsnummer: K208

Övrigt

Budget, prognos, bokslut, uppföljning, projektredovisning, stöd och rådgivning.