Brita Åkerström

Fakultetsadministratör|Faculty Administrator

  • Tjänstetitel: Fakultetsadministratör
  • Annan titel: Forskningsadministratör, Handläggare Bygg
  • Avdelning: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)
  • Telefon arbete: 010-142 87 70
  • E-postadress: Brita.Akerstrom@miun.se
  • Besöksadress: Akademigatan 1
  • Rumsnummer: Q205c
  • Forskningscentra: Sports Tech Research Centre