Brita Åkerström

Brita Åkerström

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Annan titel: Forskningsadministratör STRC, Handläggare Bygg
  • Ansvarsområde: EHB, KMT, STRC
  • Avdelning: Fakulteten för naturvetenskap teknik och medier (NMT)
  • Telefon arbete: +46101428770
  • E-postadress: brita.akerstrom@miun.se
  • Besöksadress: Akademigatan 1
  • Rumsnummer: Q205c
  • Ort: Östersund
  • Forskningscentra: Sports Tech Research Centre