Camilla Månsson-Waldehagen

Studierektor|Studierektor

  • Tjänstetitel: Studierektor
  • Akademisk titel: Universitetsadjunkt
  • Ansvarsområde: Programansvarig för grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 och grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
  • Avdelning: Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)
  • Telefon arbete: 010-142 82 01
  • E-postadress: camilla.mansson-waldehagen@miun.se
  • Rumsnummer: D325
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Pedagogik