Carola Nordbäck

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Akademisk titel: Docent
  • Ansvarsområde: Historia med ämnesdidaktisk inriktning
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428219
  • E-postadress: carola.nordback@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Historia

Bakgrund

Filosofie doktorsexamen i historia vid Umeå universitet 2004.
Teologie doktorsexamen i kyrkohistoria vid Åbo Akademi 2009.
Docent i kyrkohistoria vid Åbo Akademi 2010.
Universitetslektor i historisk-systematisk teologi vid Umeå universitet 2012-2018.
Postdokforskare vid Svenska kyrkans forskningsenhet 2014-2015.
Professor i kyrkohistoria vid Uppsala universitet 2015.
Projektforskare vid Södertörns högskola 2015-
Gästforskare (ämnesdidaktik) vid Mittuniversitetet 2016-2018.
Universitetslektor i historia med ämnesdidaktisk inriktning vid Mittuniversitetet, 2018-.

Forskningsområden

Historiedidaktik, kritisk kulturarvsforskning, visuell kultur, museipedagogik och kyrkohistoria.

Forskning

Jag arbetar med följande forsknings- och utvecklingsprojekt:

1) Jag deltar i projektet "The Gateway to Russia: Memory Politics, Materiality and Collective Identities - St Catherine Swedish Congregation in St Petersburg around the turn of two Centuries". Det finansieras av Östersjöstiftelsen och pågår under 2015-2021.

2) Projektet "I skuggan av Antropocen: Utveckling av ekokritisk museipedagogik vid kulturhistoriska museer". Projekt finansierades av Riksantikvarieämbetet och pågår 2019 –2021.

3) Projektet "Modernitetens förändrade kommunikationsmönster. Vykortet som multimodalt och gränsöverskridande massmedium i Sverige, 1900–1920. " Projektet finansieras av Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning och pågår 2022–2024.

4) Projektet "Miun Research Exhibition". Det är ett ALP-projekt som pågår 2020–2023. Min roll i projekt är att tillsammans med Linda Maria Thompson bygga en webbaserad utställning om skog, tid och hållbar utveckling. (se Miun.se/borealabilder)

Extra kontaktinformation

 

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.
To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

Forskningsprojekt

Avslutade

Museet - ett didaktiskt rum

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Gunner, G. & Nordbäck, C. (2021). The Church of Sweden and St. Catherine´s Lutheran Church in St. Petersburg : Post-Soviet Memory Politics from a Church Historical Perspective. Baltic Worlds, : 1-2, ss. 52-64.  

Kapitel i böcker, del av antologier

Nordbäck, C. (2022). En boreal bildningsresa. I Skogens värden : forskares reflektioner. Sundsvall : Mittuniversitetet. S. 180-181.

Nordbäck, C. (2021). Natur som visuell kultur : Norra stadsberget i Sundsvall 1890–1910. I Kritiska studier av kulturarv och museala praktiker – en tvärvetenskaplig mötesplats. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 104-116.  

Nordbäck, C. (2020). Om behovet av nya minnen, bilder och narrativ : Historiekulturella perspektiv i skuggan av antropocen. I Kulturell hållbarhet - vad är det? : Om begreppets innehåll, användning och vetenskapliga relevans. Göteborg : Makadam Förlag. S. 18-39.

Nordbäck, C. (2020). Tidens tecken under 2019 : I skuggan av antropocen. I Tidens tecken : Sanning och konsekvens. Sundsvall : Artos & Norma bokförlag (Tidens tecken). S. 71-96.

Nordbäck, C. & Gunner, G. (2019). Postsovjetisk minnespolitik ur ett kyrkohistoriskt perspektiv : Svenska kyrkan och S:t Katarina församling i S:t Petersburg. I Innan murarna föll : Svenska kyrkan under kalla kriget. Skellefteå : Artos & Norma bokförlag (Stiftelsen Sverige och kristen tro). S. 145-180.

Nordbäck, C. (2018). Kulturarven, skolan och museerna : Bidrag till en kritisk kulturpedagogik. I Interkulturell religionsdidaktik : Utmaningar och möjligheter. Lund : Studentlitteratur AB. S. 293-322.

Samlingsverk (redaktör)

Nordbäck, C. (ed.) & Rotbain, A. (ed.) (2022). Ekokritik och museipedagogik i skuggan av antropocen. Statens museer för världskultur  

Jarnkvist, K. (ed.) & Nordbäck, C. (ed.) (2021). Kritiska studier av kulturarv och museala praktiker – en tvärvetenskaplig mötesplats. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet 15).  

Sidan uppdaterades 2021-11-24