Denna förstudie kommer att studera undervisning och lärande som sker vid Sundsvalls museum.

Fakta

Projektperiod

170201-211101

Ämnen

Kommunsamverkan

Projektledare

Carola Nordbäck

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428219

Glenn Svedin

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428247

Projektmedlemmar

Daniel Eklund, chef Sundsvalls museum

Daniel Eklund, chef Sundsvalls museum

Eva Jönsson, skolområdeschef

Eva Jönsson, skolområdeschef

Finansiärer

Logotyp Sundsvalls kommun.