Caroline Wallmark

Spara favorit

Jag är projektledare och kommunikatör för ett nytt projekt som syftar till att få fler unga tjejer intresserade av Mittuniversitetets IT-utbildningar, och att kommunicera ut Mittuniversitetets forskning inom digitalisering. Projektet pågår från sept 2017 till maj 2018.

Bakgrund

Vid min senaste anställning på Åkroken Science Park arbetade jag för att koppla ihop Mittuniversitetets forskning på FSCN och STC med näringsliv och samhälle. Inom avdelningen BioBusiness Arena arbetade jag och mina kollegor för fler innovationer från skogen. I rollen ingick att på ett begripligt sätt kommunicera ut avancerad forskning.

Innan det var jag anställd på Näringslivsbolaget som projektledare för destinationsutvecklingsprojektet för Destination Sundsvall. I arbetet ingick att lyfta upp och kommunicera alla guldkorn vi har i den här regionen för att fördubbla antalet besökare till år 2021.

Under tolv år bodde jag i Stockholm och drev eget företag, och arbetade även som IT-konsult för uppdragsgivare såsom SKL, Sveriges Kommuner och Landsting och Vattenfall.

Jag har examen i Datateknik, med inriktning på Media och Kommunikation, från Mittuniversitetet och Robert Gordon University, Skottland.

Övrigt

Jag är ideellt engagerad som ledare för Geek Girl Mini, kontinuerliga träffar där mellanstadietjejer får prova på teknik såsom att löda, programmering, screen-tryck, design och arbeta med sensorer.

http://www.linkedin.com/in/carolinewallmark