Caroline Wallmark

Caroline Wallmark

Forskningsingenjör|Research Engineer

  • Tjänstetitel: Forskningsingenjör
  • Avdelning: Institutionen för informationssystem och –teknologi (IST)
  • Telefon arbete: 010-142 89 73
  • E-postadress: Caroline.Wallmark@miun.se
  • Rumsnummer: L509
  • Ort: Sundsvall

Jag jobbar med forskningsspridning

Min roll är att vara en kreativ kraft för att på innovativa sätt sprida forskning så att den gör nytta i samhället. Jag har förmånen att få jobba med forskare inom digitalisering som, precis som jag, brinner för positiv samhällsförändring. Nyckeln till att lyckas i denna roll är att jag ingår i själva forskningsprojekten, som tex projektledare, och därmed får jag en förståelse för forskningen och nyttan den kan göra, samtidigt som vi bygger upp ömsesidig tillit mellan mig och forskarna. Utifrån detta kan jag skapa innovativ forskningskommunikation och koncept som bidrar till samhällsförändring.

Idéer jag bidragit till för forskningsspridning:
* Låtit 11-åringar intervjua forskare och filmat. Genom att låta dessa superexperter träna på att förklara sin forskning så pass enkelt att även ett barn förstår är mitt mål att även vuxna kan förstå det forskaren berättar, vi som ofta inte vågar fråga när vi inte förstår.
* Twitter @digiforskarna, som är ett stafettkonto där forskarna turas om att beskriva sin forskning och vad de gör på 280 tecken, med mig som coachande handledare.
* En lärarhandledning för mellanstadiet som breddar bilden av digitalisering är, och ger elever verktyg för att ta rollen som engagerade medborgare.
* Diggibot, en mjukisrobot fylld av barns röster berättandes vad de tycker att beslutsfattare inom digitalisering ska prioritera.
* Skapat PR-smycke för doktorsavhandling gällande forskning kring bränsleceller, KTH.

Bakgrund

Vid min senaste anställning, på Åkroken Science Park, arbetade jag för att koppla ihop Mittuniversitetets forskning inom bioekonomi på FSCN och STC med näringsliv och samhälle, med målet att skapa fler innovationer från skog. I rollen ingick att på ett lättfattligt sätt kommunicera ut avancerad forskning.

Före det var jag anställd på Näringslivsbolaget som projektledare för destinationsutvecklingsprojektet för Destination Sundsvall. I arbetet ingick att lyfta upp och kommunicera alla guldkorn vi har i den här regionen för att fördubbla antalet besökare till år 2021.

Designer och skapare av innovativa PR-prylar och fotosmycken som entreprenör under mina år i Stockholm. Där arbetade jag även som it-konsult för uppdragsgivare såsom SKL, SL och Vattenfall.

Jag har en examen i Datateknik, med inriktning på Media och Kommunikation, från Mittuniversitetet och Robert Gordon University, Skottland. Jag har även studerat konst och visuella uttryck på Folkuniversitetet i Stockholm.

Forskning

Ingår i Forum för Digitalisering, FODI. Forskning inom digitalisering och samhällsförändring.

Övrigt

Konst + Forskning = Sant. Utöver min inspirerande deltidstjänst inom universitetet ägnar jag mig åt konst och går nu på Ålsta Folkhögskola och skapar bla film, grafik och keramik.

Extra kontaktinformation

Spännande länkar!

LinkedIn, mer om Caroline Wallmark

Forum för Digitalisering, mer om forskning inom digitalisering.

Digitaliseringsagenterna, mer om projektet

Digitaliseringsforskarna på Twitter