Catarina Arvidsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Akademisk titel: Forskare
  • Annan titel: Programansvarig för förskollärarutbildningen
  • Avdelning: Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)
  • Telefon arbete: 010-142 81 02
  • E-postadress: catarina.arvidsson@miun.se
  • Besöksadress: Sidsjövägen 5
  • Rumsnummer: D312
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: PedagogikForskningsprojekt

Pågående

Avslutade

Kulturella uttrycksformer för lärande och kommunikation

Publikationer

Doktorsavhandlingar

Arvidson, C. (2014). Genuspedagogers berättelser om makt och kontroll. Diss. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 182)  

Konferensbidrag

Arvidsson, C. (2011). Gender Pedagogues Views of Opportunities to get Power and Influence in Forming Political Intentions. Paper presented at the European Conference on Educational Research 2011, Berlin

Arvidsson, C. (2009). Taking roles in a network : a case study. Paper presented at the NFPF Trondheim