Charlotta Collén

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)
  • Telefon arbete: 010-142 80 52
  • E-postadress: Charlotta.Collen@miun.se
  • Besöksadress: 010-1428052
  • Rumsnummer: D363
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Pedagogik