Christine Grosse

Spara favorit

Bakgrund

M.Sc. Informationssäkerhet / Luleå Tekniska Universitet, Sverige
B.Sc. Affärsinformatik / FernUniversität in Hagen, Tyskland

Pågående forskning

Från myndighet till medborgare och tillbaka: En studie av samverkan och kommunikation inom ramen för Styrel.

https://www.miun.se/RCR/RCR---Forskning/Pagaende-projekt/projekt/fran-myndighet-till-medborgare-och-tillbaka-en-studie-av-samverkan-och-kommunikation-inom-ramen-for-styrel/

Är med i Forum för digitalisering (FODI).

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Große, C. (2018). Sources of Uncertainty in Swedish Emergency-Response Planning. Journal of Risk Research,  

Große, C. , Olausson, P. M. , Danielsson, E. , Larsson, A. , Wallman Lundåsen, S. , Björkqvist, O. & Nyhlén, J. (). Collaboration and Decision-making in Response Planning for Power Shortages : The Swedish Policy. ,

Kapitel i böcker, del av antologier

Große, C. (2017). Hans Carl von Carlowitz’ arv - hållbarhet : I Carlowitz' spår i det historiska och moderna Tyskland. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 110-116.  

Konferensbidrag

Große, C. (2017). Applying Systems Thinking onto Emergency Response Planning : Using Soft Systems Methodology to Structure a National Act in Sweden. I Proceedings of the 6th International Conference on Operations Research and Enterprise Systems, Porto, Portugal, February 23-25, 2017.. S. 288--297.  

Große, C. (2017). Research in Complex Planning Situations : Dimensions and Challenges From Swedish Response Planning. I 16th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies (ECRM 2017). Reading, UK : . S. 432--440.

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Große, C. (2018). Strategic Objectives in Complex Planning Environments : <em>Insights from a Swedish Case for Critical Infrastructure Protection</em>. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2018 (Mid Sweden University licentiate thesis : 136)