Christine Grosse

Filosofie Doktor |Doctor of Philosophy (PhD)

  • Tjänstetitel: Filosofie Doktor
  • Akademisk titel: Filosofie Doktor
  • Avdelning: Institutionen för informationssystem och –teknologi (IST)
  • Telefon arbete: 010-142 80 09
  • E-postadress: Christine.Grosse@miun.se
  • Rumsnummer: L510
  • Forskningscentra: Risk and Crisis Research Centre
  • Ämnen: Datavetenskap, Industriell organisation och ekonomi, Informatik

Bakgrund

PhD Data och systemvetenskap / Mittuniversitet, Sundsvall, Sverige
MSc Informationssäkerhet / Luleå Tekniska Universitet, Sverige
BSc Affärsinformatik / FernUniversität in Hagen, Tyskland

Forskningsområden

Systemteori och -analys
Kritisk infrastruktur / Samhällsviktig verksamhet
Informationssystem och informationssäkerhet
Systemisk styrning

Pågående forskning

Avhandlingsarbete kring systemisk styrning av det komplexa systemet som hanterar skyddet av kritisk infrastruktur och samhällsviktiga verksamheter med det svenska krishanteringsystemet som bakgrund och och Styrel som specifik exempel.

Avslutade projekt:

2019: Regionala flygplatser: En förstudie kring betydelsen av regionala flygplatser för samhället. Finansierad via samverkansavtalet mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls och Timrås kommun.

> https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/samverkan/goda-exempel-pa-samverkan/samverkan-med-sundsvalls-kommun/samverkansprojekt/den-smarta-staden/regionala-flygplatser/

2015-2018 - Från myndighet till medborgare och tillbaka: En studie av samverkan och kommunikation inom ramen för Styrel. Finansierad av Energimyndigheten.

> https://www.miun.se/RCR/RCR---Forskning/Pagaende-projekt/projekt/fran-myndighet-till-medborgare-och-tillbaka-en-studie-av-samverkan-och-kommunikation-inom-ramen-for-styrel/

Under våren 2018 slutfördes tillsammans med kollegor från RCR en studie finansierad av MSB där åtta olika EU-länders riskkommunikation studerades och jämfördes.

Undervisning

IG001G - Industriell organisation och ekonomi GR (A), Introduktion, 6 hp (Bokföring)
IG001A - Industriell organisation och ekonomi AV, Examensarbete, 30 hp (Handledning)
IG020A - Industriell organisation och ekonomi AV, Tillämpad systemanalys, 6 hp
IG027G, Industriell organisation och ekonomi GR (C), Självständigt arbete, 15 hp (Handledning)
IG041G Industriell organisation och ekonomi GR (C), Akademisk skrivande och vetenskaplig metod, 3hp

Övrigt

Är med i Forum för digitalisering (FODI)

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Große, C. & Olausson, P. M. (2019). Blind spots in interaction between actors in Swedish planning for critical infrastructure protection. Safety Science, vol. 118, ss. 424-434.  

Petridou, E. , Danielsson, E. , Olofsson, A. , Lundgren, M. & Große, C. (2019). If Crisis or War Comes : A Study of Risk Communication of Eight European Union Member States. Journal of International Crisis and Risk Communication Research, vol. 2: 2, ss. 207-232.    

Große, C. (2019). Sources of Uncertainty in Swedish Emergency-Response Planning. Journal of Risk Research, vol. 22: 6, ss. 758-772.    

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Große, C. (2020). Towards Systemic Governance of Critical Infrastructure Protection : State and Relevance of a Swedish Case. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 325)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Große, C. , Nyman, M. & Sundberg, L. (2020). Information Technology Consulting Firms’ Readiness for Managing Information Security Incidents. I Information Systems Security and Privacy. Springer Publishing Company (Communications in Computer and Information Science). S. 48-73.  

Große, C. , Olausson, P. M. & Svensson, B. (2019). Den regionala flygplatsens roll i samhället - Perspektiv från en förstudie kring Sundsvall-Timrå flygplats. I Festskrift till Björn Fjæstad: Utvecklingen av en forskningsmiljö : Ett verksamhetsnära engagemang på distans. Sundsvall : Mid Sweden University. S. 49-67.

Große, C. (2017). Hans Carl von Carlowitz’ arv - hållbarhet : I Carlowitz' spår i det historiska och moderna Tyskland. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 110-116.  

Konferensbidrag

Ekström, L. & Große, C. (2020). Choice of Airport in Extinguishing Wildfires : Model and Cases. I Proceedings of the 9th International Conference on Operations Research and Enterprise Systems (ICORES).. S. 364--371.    

Åkerlund, A. & Große, C. (2020). Integration of Data Envelopment Analysis in Business Process Models : A novel approach to measure information security. I Proceedings of the 6th International Conference on Information Systems Security and Privacy (ICISSP).. S. 281--288.    

Große, C. & Olausson, P. M. (2020). The Economic Effects of Regional Airports on Societal Resilience : A Swedish Case. I Proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and the 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference.. S. 2423--2430.  

Große, C. (2019). Airports as Critical Infrastructure : The Role of the Transportation-by-Air System for Regional Development and Crisis Management. I 2019 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM).. S. 440--444.  

Nyman, M. & Große, C. (2019). Are You Ready When It Counts? : IT Consulting Firm’s Information Security Incident Management. I Proceedings of the 5th International Conference on Information Systems Security and Privacy (ICISSP).. S. 26--37.  

Große, C. , Olausson, P. M. & Wallman Lundåsen, S. (2019). Blackout Ahead : Methodological Concerns in Studies of Critical Infrastructure Protection. I Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference(ESREL). Singapore : . S. 1715--1723.  

Große, C. , Olausson, P. M. & Wallman Lundåsen, S. (2018). Blackout ahead : Methodological Concerns in Studies of National Crisis Management. Paper presented at the Society of Risk Analysis - Nordic Chapter, Stavanger, 8-9 November, 2018

Olausson, P. M. & Große, C. (2018). Multi-Level Planning Systems for Critical Infrastructure Protection: : Planning for Power Shortage in Germany, Sweden and USA. Paper presented at the Mid-Western Political Science Association 76th annual conference, Chicago, April 5–8, 2018

Große, C. & Olausson, P. M. (2018). Swedish Multi-Level Planning System for Critical Infrastructure Protection : The Regional Core. I Safety and Reliability : Safe Societies in a Changing World. Boca Raton, FL : . S. 1893--1901.    

Große, C. (2018). The systemic implications of emergent strategic objectives in complex planning situations. I ICORES 2018 - Proceedings of the 7th International Conference on Operations Research and Enterprise Systems.. S. 287--296.  

Große, C. (2017). Applying Systems Thinking onto Emergency Response Planning : Using Soft Systems Methodology to Structure a National Act in Sweden. I Proceedings of the 6th International Conference on Operations Research and Enterprise Systems, Porto, Portugal, February 23-25, 2017.. S. 288--297.      

Große, C. , Olausson, P. M. , Danielsson, E. , Larsson, A. , Wallman Lundåsen, S. , Björkqvist, O. & Nyhlén, J. (2017). Collaboration and Decision-making in Response Planning for Power Shortages : The Swedish Policy. Paper presented at the ISSRM

Große, C. (2017). Research in Complex Planning Situations : Dimensions and Challenges From Swedish Response Planning. I Proceedings of the European Conference on Research Methods in Business and Management Studies. Reading, UK : . S. 432--440.

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Große, C. (2018). Strategic Objectives in Complex Planning Environments : Insights from a Swedish Case for Critical Infrastructure Protection. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2018 (Mid Sweden University licentiate thesis : 136)  

Rapporter

Danielsson, E. , Petridou, E. , Lundgren, M. , Olofsson, A. , Große, C. & Röslmaier, M. (2020). Risk Communication : A Comparative Study of Eight EU Countries. MSB  

Große, C. , Hahne, M. , Olausson, P. M. & Svensson, B. (2019). Regionala flygplatser : En förstudie kring betydelsen av regionala flygplatser för samhället. (RCR Serie ).  

Olausson, P. M. , Björkqvist, O. , Danielsson, E. , Große, C. , Larsson, A. , Nyhlén, J. & Wallman Lundåsen, S. (2018). Från myndighet till medborgare och tillbaka: En studie av samverkan och kommunikation inomramen för STYREL. Eskilstuna : Energimyndigheten