Corné de Beer

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Avdelning: HUV Fakultetskansli (HUV Kansli)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1726548
  • E-postadress: corne.debeer@miun.se
  • Rumsnummer: E111
  • Forskningscentra: Centrum för forskning om ekonomiska relationer, Forum för Genusvetenskap

Sidan uppdaterades 2023-05-31