David Wissing

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Akademisk titel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428027
  • E-postadress: david.wissing@miun.se
  • Rumsnummer: D351
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Pedagogik

Bakgrund

Jag har en bakgrund som ämneslärare på gymnasiet i samhällskunskap och historia. Mitt examensarbete i lärarutbildningen handlade om elevers erfarenheter och upplevelser av betygssystemet i GY-11 med fokus på hur dess utformning påverkade motivation och lärande.

Forskning

Mitt pågående avhandlingsarbete handlar om mellanstadielärares bedömningspraktik. Bakgrunden är ett intensifierat bedömningsparadigm inom svensk utbildning de senaste decennierna; fler nationella prov, betyg i lägre åldrar samt en tilltagande diskurs om bedömning som pedagogiskt verktyg, exempelvis formativ bedömning. Utifrån denna bakgrund avser jag undersöka lärare i årskurs 6 bedömningshandlingar i klassrummet i en multipel fallstudiedesign.

Undervisning

Undervisar i huvudsak i kurser om betyg och bedömning på lärarprogrammen men handleder också självständiga arbeten samt föreläser inom samhällskunskapsdidaktik. Kursansvarig för kursen Betyg och bedömning inom UVKIII för ämneslärare.

Sidan uppdaterades 2022-11-18