Ann Ekdahl

Doktorand|Doctoral Student

Doktorandprojekt 2022-2024

Det är brist på forskning om kvinnor med KOL och deras närståendes upplevelse av dagligt liv, hur kvinnor med KOL upplever att må bra samt bemötande av hälso och sjukvårdspersonal samt från andra personer. Det saknas speciellt forskning med fokus på kvinnor med KOL i stadium III eller IV, dvs. svår eller mycket svår KOL. Den fördjupade kunskapen och förståelsen från denna doktorsavhandling kommer att kunna användas för att utforma vård och omvårdnad samt bemötande så att det bättre överensstämmer med kvinnorna och deras närståendes behov och resurser.

Forskningsområden

Personcentrerad vård

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Ekdahl, A. , Söderberg, S. & Holmström Rising, M. (2023). Striving for moments of easier breathing despite being trapped in breathlessness : meanings of feeling well for women with chronic obstructive pulmonary disease stage III or IV. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, vol. 18: 1  

Ekdahl, A. , Söderberg, S. & Holmström Rising, M. (2023). The Experiences of Close Relatives to Women with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Stages III or IV : A Qualitative Study. Nursing Reports, vol. 13: 3, ss. 982-989.  

Ekdahl, A. , Söderberg, S. & Rising Holmström, M. (2022). Living with an ever-present breathlessness : Women's experiences of living with chronic obstructive pulmonary disease stage III or IV. Scandinavian Journal of Caring Sciences, vol. 36: 4, ss. 1064-1073.    

Doktorsavhandlingar

Ekdahl, A. (2023). Women’s experiences of living with chronic obstructive pulmonary disease stage III or IV and the experiences of their close relatives. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2023 (Mid Sweden University doctoral thesis : 394)  

Konferensbidrag

Ekdahl, A. , Söderberg, S. & Rising Holmström, M. (2022). Women’s experiences of living with chronic obstructive pulmonary disease stage III or IV. Paper presented at the The 4th International NCCS & EACS Conference, Caring in a changing world, Mälardalen University, Sweden, April 27th – 28th, 2022

Ekdahl, A. , Söderberg, S. & Rising Holmström, M. (2022). Women’s experiences of living with chronic obstructive pulmonary disease stage III or IV : A qualitative study. Paper presented at the Trinity Health & Education International Research Conference (THEconf2022), Trinity college Dublin [ONLINE], 8-10 March, 2022

Licentiatavhandlingar

Ekdahl, A. (2021). Living with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Stage III or IV from the Perspective of the Affected Women and Their Close Relatives : A Qualitative Study. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2021 (Mid Sweden University licentiate thesis : 186)  

Sidan uppdaterades 2023-11-03