Maria Eriksson

Universitetslektor|Senior Lecturer

Allt går att utveckla

Jag har sedan länge ett brinnande intresse för olika kvalitetsfrågor där mitt arbete som kvalitetsombud och verksamhetsutvecklare inom Telecom-industrin i slutet av nittiotalet väckte en nyfikenhet kring att allt går att utveckla mot något bättre. Idag har jag förmånen att arbeta dagligen med kvalitetsfrågor både som lärare och forskare i Kvalitetsteknik och Kvalitetsledning där jag undervisar om och studerar hur företag och andra organisationer arbetar när de med hjälp av kvalitetsarbetet utvecklar sin organisation och uppnår riktigt goda resultat.

På fritiden försöker jag njuta så mycket det bara går av jämtländskt friluftsliv och fjällen. Vandring och skidåkning ligger mig varmt om hjärtat. Att bara sitta runt en eld i skogen och dricka en kopp te är också en njutning. Det är livskvalitet!

Bakgrund

Jag läste mina kurser i ämnet kvalitetsteknik inom en maskiningenjörsexamen 2002-2005 vid Mittuniversitetet och arbetade därefter som lärare i Kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet. Jag fick senare möjligheten att gå en forskarutbildning och tog min doktorsexamen i Kvalitetsteknik 2017, då jag under några år studerat hur olika entreprenörer av upplevelser arbetar för att skapa extraordinärt kundvärde och vad kunderna hade för behov och förväntningar på själva erbjudandet, de kallar för en "upplevelse". Efter det har jag fortsatt arbetat vid universitetet med undervisning och forskning i Kvalitetsteknik och Kvalitetsledning.

Forskningsområden

Mitt fokus inom forskningen ligger inom kund, kundvärde, kundnöjdhet, Co-creation, attraktiv kvalitet, ständiga förbättringar, värderingsbaserat ledarskap, styrkebaserat lärande och att förstärka kundens upplevelse genom att beröra känslomässigt och använda sig utav storytelling.

Forskning

Jag arbetar just nu med ett samverkansprojekt med Härnösands kommun kring att använda återbrukat material i skolslöjden. https://www.miun.se/Forskning/forskningsprojekt/pagaende-forskningsprojekt/aterbruksslojd--hallbara-materialfloden-i-harnosands-kommun/

Undervisning

Jag undervisar i och är programansvarig för vårt Magisterprogram, Kvalitets- och Ledarskapsutveckling, 60hp, Där arbetar jag både med föreläsningar, handleder projektarbeten och examensarbeten samt arbetar med utveckling av programmet.

Jag undervisar också i Risk- och Krishanteringsprogrammets femte termin där vi studerar processerna som planerar arbetet att förebygga och hantera kriser och hur vi systematiskt kan förbättra processerna för att t.ex. hantera en kris och göra dem mer robusta.

Undervisar också i programmen för Sportsteknologi, Maskin-, Byggnads- och Civilingenjörsprogrammen samt ett flertal av våra fristående kurser i Kvalitetsteknik.

För mer information om våra utbildningar, vår forskning och våra medarbetare besök www.miun.se/kvalitetsteknik

Övrigt

Representant i Biblioteksrådet

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Eriksson, M. , Eriksson, T. & Jonsson, E. (2023). Conflicting factors when implementing a statutory quality management system within the public sector: a study in Sweden. The TQM Journal,  

Eriksson, M. , Bäckström, I. , Ingelsson, P. & Åslund, A. (2018). Measuring customer value in commercial experiences. Total Quality Management and Business Excellence, vol. 29: 5-6, ss. 618-632.  

Eriksson, M. & Ingelsson, P. (2016). Building an organizational culture when delivering commercial experiences – the leaders’ perspective. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 8: 2, ss. 229-244.  

Ingelsson, P. , Eriksson, M. & Lilja, J. (2012). Can selecting the right values help TQM implementation? : A case study about organisational homogeneity at the Walt Disney Company. Total Quality Management and Business Excellence, vol. 23: 1, ss. 1-11.    

Lilja, J. , Eriksson, M. & Ingelsson, P. (2010). Commercial experiences from a customer perspective elaborated, defined and distinguished. The TQM Journal, vol. 22: 3, ss. 285-292.  

Doktorsavhandlingar

Eriksson, M. (2017). Customer value in commercial experiences : Expecting the unexpected. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 262)  

Konferensbidrag

Östberg, L. & Eriksson, M. (2023). Collaborative improvement as driver for excellence – findings from a systematic literature review. I 26th Excellence in Services International Conference (31 August – 1 September 2023, University of West Scotland, Paisley) : Conference Proceedings.  

Eriksson, M. & Hedlund, C. (2022). Preventative activities in public services : a study of Skolfam. I 25th EISIC conference proceeding.  

Åslund, A. , Eriksson, M. & Bäckström, I. (2019). A complementary Quality Management value to support sustainable development. Paper presented at the The 22nd QMOD conference at Krakow, Poland, October 13-15, 2019.  

Lilja, J. & Eriksson, M. (2010). From problem to Attraction Detection Study (ADS) : towards a new methodology for quality practice. I Electronic Proceedings. Cottbus, Germany :

Eriksson, M. & Wiklund, H. (2010). Towards Attractive Experiences. I 13th QMOD conference in Cottbus, Germany, 2010, 30/8-1/9.  

Eriksson, M. , Ingelsson, P. & Lilja, J. (2007). Achieving shared values : Learning from Disney.

Lilja, J. , Eriksson, M. & Ingelsson, P. (2007). Commercial experiences from a customer perspective : Elaborated, defined and distinguished. I Proceedings of the 10th International Conference on Quality Management for Organisational and Regional Development, Lund 18-20/6 2007. Lund : (Linköping Electronic Conference Proceedings)

Licentiatavhandlingar

Eriksson, M. (2009). Creating customer value in commercial experiences. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Kopieringen, 2009 (Mid Sweden University licentiate thesis : 39)  

Rapporter

Hedlund, C. & Eriksson, M. (2021). En omställning till en än mer preventiv och hälsofrämjande kommunal verksamhet : Rapport från en förstudie av Skolfam-verksamheten i Härnösands kommun. Mittuniversitetet  

Sidan uppdaterades 2024-05-16