Återbruksslöjd‑ Hållbara materialflöden i Härnösands kommun

Projektet syftar till att identifiera erfarenheter och insikter om hållbarhet som slöjdundervisningen vid Brännaskolan har skapat via återbruk. Arbetet kommer att studera och kartlägga processen och materialflödet som möjliggör en mer hållbar användning av samhällets resurser.

symaskinshuvud

Sidan uppdaterades 2024-05-30