Nils Eriksson

Doktorand|Doctoral Student

Bakgrund

Jag är sedan den 1:a maj 2020 anställd på UTV som doktorand i pedagogik, med särskild inriktning mot förskolan. Jag är utbildad förskollärare i grunden vid Umeå universitet och har även en masterexamen i ämnet förskoledidaktik från Stockholms universitet.

Forskningsområden

Mitt forskningsområde är främst riktat mot pedagogik och specifikt mot forskningsfältet Early Childhood Education and Care.

Forskning

I mitt avhandlingsarbete intresserar jag mig för och forskar om barns syn på vuxna som jobbar i förskolan. Detta genom att tillämpa ett flertal olika kvalitativa metoder inom ramen för ett metodologiskt tillvägagångssätt som på engelska kallas The Mosaic Approach, eller mosaikmetoden på svenska.

Lista över publicerade konferensbidrag:

2022 Exploring children’s views of educators in preschool. Education and involvement in precarious times: Abstract book, NERA Conference 2022, Reykjavík: University of Iceland 2022: 48-49. Eriksson, Nils.

2022 Exploring children’s views of educators in preschool. 2nd International CHILDLIFE Conference on Children and Young People in Everyday Life and Professional Practices, Oslo : OsloMet – Oslo Metropolitan University 2022, Eriksson, Nils.

Undervisning

Jag undervisar i vissa kurser på förskollärarprogrammet och handleder även förskollärarstudenter i deras examensarbeten.

Sidan uppdaterades 2023-11-09