Nina Eliasson | miun.se

Nina Eliasson

Universitetslektor|Senior Lecturer

Övrigt

Nationellt ämnesansvarig expert/forskare för naturvetenskap i TIMSS

Länk till Skolverkets hemsida med mer information om TIMSS

Redaktionsrådet för utbildningsvetenskapliga studier

Utbildningsvetenskapliga studier

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Odak, I. , Marušić, I. , Bojić, J. M. , Puzić, S. , Bakić, H. , Eliasson, N. , Klicpera, B. G. , Gøtzsche, K. & et al. (2023). Teachers’ Social and Emotional Competencies : A Lever for Social and Emotional Learning in Schools. Sociologija i Prostor, vol. 61: 1, ss. 105-122.  

Mornar, M. , Matić Bojić,, J. , Odak, I. , Eliasson, N. , Gøtzsche, K. , Jurko, L. , Kozina, A. , Ojsteršek, A. & et al. (2020). Students’ Social, Emotional and Intercultural Competencies and their Developmentin School Settings. Šolsko polje, vol. 31: 3-4, ss. 115-137.    

Eliasson, N. & Sørensen, H. (2019). Pojkars och flickors tillgång till talutrymme i det naturvetenskapliga klassrummet. Utbildning och Demokrati, vol. 28: 3, ss. 41-56.    

Eliasson, N. , Karlsson, K. G. , Lenner, L. & Lundgren, M. (2017). Boys' and Girls' written responses to PISA science questions. NorDiNa, vol. 13: 2, ss. 149-162.    

Eliasson, N. , Karlsson, K. G. & Sørensen, H. (2017). The role of questions in the science classroom : how girls and boys respond to teachers' questions. International Journal of Science Education, vol. 39: 4, ss. 433-452.    

Oskarsson, M. , Eliasson, N. & Karlsson, K. (2017). Verkliga vardagssammanhang i årskurs 4 eller kontextlös kunskap i årskurs 8? : Everyday life context in grade 4 or knowledge without context in grade 8. NorDiNa, vol. 13: 1, ss. 36-51.    

Eliasson, N. , Sørensen, H. & Karlsson, K. G. (2016). Teacher-Student Interaction in Contemporary Science Classrooms : Is Participation Still a Question of Gender?. International Journal of Science Education, vol. 38: 10, ss. 1655-1672.  

Doktorsavhandlingar

Eliasson, N. (2017). Att kommunicera skolans naturvetenskap : ett genusperspektiv på elevers deltagande i gemensam och enskild kommunikation. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 260)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Eliasson, N. & Westman, A. (2021). ”Nu kan vi sätta ord på det vi gör” : att utveckla naturvetenskap och teknik i förskolan. I Forum för forskningsbaserad NT-undervisning : Bidrag från konferensen FobasNT19 17–18 oktober 2019 i Norrköping. Linköpings universitet (Naturvetenskapernas och teknikens didaktik). S. 99-106.  

Rasmusson, M. , Oskarsson, M. , Eliasson, N. & Dahlström, H. (2020). Quality assurance in the HAND in HAND project. I Social, emotional and intercultural competencies for inclusive school environments across Europe : Relationships matter. Hamburg : Verlag Dr. Kovaè (Studien zur Schulpädagogik). S. 219-233.  

Fredriksson, U. , Rasmusson, M. , Eliasson, N. , Pettersson, A. & Taube, K. (2018). Flickor och pojkar i PISA-undersökningarna. I Pisa under 15 år : resultat och trender. Stockholm : Natur och kultur. S. 131-146.

Frediksson, U. , Rasmusson, M. , Eliasson, N. , Oskarsson, M. , Pettersson, A. , Sollerman, S. & Karlsson, K. G. (2018). Inhemska elever och elever med utländsk bakgrund i PISA-undersökningarna. I Pisa under 15 år : resultat och trender. Stockholm : Natur och kultur. S. 147-160.

Karlsson, K. G. , Oskarsson, M. & Eliasson, N. (2018). Naturvetenskap i PISA. I Pisa under 15 år : resultat och trender. Stockholm : Natur och kultur. S. 86-103.

Eliasson, N. & Pettersson, A. (2018). Problemlösning i PISA. I Pisa under 15 år : resultat och trender. Stockholm : Natur och kultur. S. 104-114.

Konferensbidrag

Westman, A. & Eliasson, N. (2019). Att utveckla naturvetenskap och teknik i förskolan. Paper presented at the FobasNT 19 - Forum för forskningsbaserad NT-undervisning, Linköping, Sweden, October 17-18, 2019.

Oskarsson, M. & Eliasson, N. (2019). Everyday knowledge in Timss2015. Paper presented at the ESERA 2019, Bologna, Italy, August 26-30

Hammarberg, N. (2010). Teacher Assessment in Science for the Compulsory School. I XIV IOSTE, International Organization for Science and Technology Education : Socio-cultural and Human Values in Science and Technology Education.

Rapporter

Eliasson, N. & Westman, A. (2020). Naturvetenskaplig begreppsförståelse : Fördjupningsrapport om elevsvar i TIMSS 2019. Skolverket    

Oskarsson, M. , Eliasson, N. , Fredriksson, U. , Karlsson, K. G. , Lundgren, M. , Pettersson, A. , Rasmusson, M. & Sollerman, S. (2016). PISA 2015 - Bakgrund och metoder med exempel. Stockholm : Skolverket

Rasmusson, M. , Oskarsson, M. , Eliasson, N. , Lundgren, M. , Karlsson, K. G. , Fredriksson, U. , Pettersson, A. & Sollerman, S. (2016). PISA 2015 : 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och matematik. Stockholm : Skolverket    

Eliasson, N. , Karlsson, K. G. & Oskarsson, M. (2014). PISA 2012 - Digital problemlösningsförmåga hos 15-åringar i ett internationellt perspektiv. Stockholm : Skolverket (Skolverkets rapport 406).  

Pettersson, A. , Oskarsson, M. , Fredriksson, U. , Karlsson, K. G. , Sollerman, S. , Eliasson, N. , Rasmusson, M. & Sundgren, M. (2013). PISA 2012: 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Stockholm : Skolverket (Skolverkets rapport 398).  

Taube, K. , Fredriksson, U. , Rasmusson, M. , Karlsson, K. , Pettersson, A. , Ingemansson, I. , Hammarberg, N. , Oscarsson, M. & et al. (2010). Rustad att möta framtiden? : PISA 2009 om 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap. Stockholm : Fritzes (Internationella studier, Rapporter, Skolverket 352).

Sidan uppdaterades 2024-01-31