Studien fokuserar elevers lärande och motivation i samband med undervisning i naturvetenskap och matematik och syftar till att hitta kritiska faktorer för att undervisning med ett digitalt läromedel ska bli framgångsrik. Såväl lärares som elevers perspektiv kommer att synliggöras.

Högstadieelever i skolans korridor

Sidan uppdaterades 2022-12-27