Ebru Özturk

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Akademisk titel: Filosofie Doktor
  • Annan titel: Senior Lecturer
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • E-postadress: ebru.ozturk@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Sociologi

Bakgrund

Ph.D. (2016) École des Hautes Études en Sciences Social, Paris
Avhandling : ”Les Périls de la Politique Sécuritaire Post-11 Septembre en France et en Grande-Bretagne et l’Islam: l’Ennemie Intérieur ”
(The perils of the proactive security policies after 9/11 in Britain and France and Islam: The enemy- within)

Forskningsområden

Religion, Gender and Populism

Forskning

Gender and Religion in European Right-wing Populist Parties

Undervisning

-Kvalitativ metod i sociologi
-Klass, kön och etnicitet
-Våldets roll i samhället
-Modernitet och samhälle i förändring
-Feministiska perspektiv på kris och krishantering
-Intersektionella perspektiv på risk och säkerhet

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Öztürk, E. (2022). Finding a new home through conversion : the ontological security of Iranians converting to Christianity in Sweden. Religion, State and Society, vol. 50: 2, ss. 224-239.  

Öztürk, E. , Serdar, A. & Giritli Nygren, K. (2022). The veil as an object of right-wing populist politics : A comparative perspective of Turkey, Sweden, and France. Identities,  

Sidan uppdaterades 2022-01-18