Ebru Özturk

Ebru Özturk

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Akademisk titel: Filosofie Doktor
  • Annan titel: Senior Lecturer
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • E-postadress: ebru.ozturk@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Sociologi

Bakgrund

Ph.D. (2016) École des Hautes Études en Sciences Social, Paris
Avhandling : ”Les Périls de la Politique Sécuritaire Post-11 Septembre en France et en Grande-Bretagne et l’Islam: l’Ennemie Intérieur ”
(The perils of the proactive security policies after 9/11 in Britain and France and Islam: The enemy- within)

Forskningsområden

Religion, Gender and Populism

Forskning

Gender and Religion in European Right-wing Populist Parties

Undervisning

2019-2020
Introduktion till sociologi
Kvalitativ metod i sociologi
Klass, kön och etnicitet
Våldets roll i samhället
Modernitet och samhälle i förändring
Kvantitativ metod
Feministiska perspektiv på kris och krishantering
Intersektionella perspektiv på risk och säkerhet