Elin Helgesson

  • Avdelning: Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428205
  • E-postadress: elin.helgesson@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Forskningscentra: DEMICOM

Elin Helgesson doktorerar i strategisk politisk kommunikation på DEMICOM. Hon forskar med inriktning på public affairs och lobbying och vilken roll politisk påverkan har i vår demokrati och samhälle.

Elin har en bakgrund som kommunikatör i den offentliga sektorn, och har en kandidatexamen samt har läst det projektbaserade masterprogrammet Master by Research inom medie- och kommunikationsvetenskap. Tidigare studier innefattar även interkulturell kommunikation och affärskultur i en global kontext.

Undervisning

Elin undervisar på Kommunikation och PR-programmet främst inom strategisk politisk kommunikation och handleder uppsatser på B- och C-nivå.

Forskningsprojekt

Pågående

Public affairs i Sverige

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Falasca, K. & Helgesson, E. (2021). Revolving around roles : Public affairs practitioners as democratic enablers or as hired guns. Public Relations Review, vol. 47: 1  

Helgesson, E. & Falasca, K. (2017). The construction of an elusive concept : Framing the controversial role and practice of lobbying in Swedish media. Public Relations Inquiry, vol. 6: 3, ss. 275-291.    

Kapitel i böcker, del av antologier

Helgesson, E. (2018). Svängdörren, lobbyisterna och förtroendet. I Snabbtänkt : Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare. Sundsvall : Mid Sweden University (DEMICOM rapport). S. 88-88.  

Helgesson, E. & Grandien, C. (2015). On the borderlines of advocacy : Situational professional ethics in the identity construction of public relations consultants. I Communication Ethics in a Connected World: Research in Public Relations and Organisational Communication. Peter Lang Publishing Group. S. 215-233.  

Konferensbidrag

Falasca, K. & Helgesson, E. (2018). Revolving around the role of public affairs in the political process. Paper presented at the The International Communication Association's 87th Annual Conference, 2018 Post Conference, Lobbying and Democracy: The Voice of Communication. Prague, Czech Republic, 24-28 May 2018.

Helgesson, E. (2017). An exploration of the role and practice of public affairs in Sweden. Paper presented at the Euprera Congress 2017, 14-16 October, LONDON, UK

Helgesson, E. (2017). Public affairs legitimacy and role conception. Paper presented at the International Communication Association (ICA) Annual Conference, San Diego, CA, USA, 25 May 2017.