Elisabeth Stúr

Spara favorit

Forskningsområden

Min forskning utgår främst från nyhetsjournalistik och politisk kommunikation. Fokus ligger på hur nyhetsjournalistiken förändras i förhållande till den pågående medieutvecklingen ur såväl ett lokalt som ett globalt perspektiv. Jag följer också den politiska journalistikens utveckling genom studier av bland annat svenska val – hur opinion speglas av de politiska kommentarerna i medierna. I pågående arbete så studerar jag hur opinion genom olika debattforum kommuniceras i sociala medier.  I undervisningen har jag kursansvar, undervisar, handleder samt examinerar på master- och grundutbildning.    

Publikationer

Böcker

Nord, L. & Stúr, E. (2009). Tyckandets tid : Journalistik, kommentarer, valrörelse. Stockholm : Sim(o) Mediestudier

Doktorsavhandlingar

Stur, E. (2000). Trivialiseringen inom nyhetsjournalistiken - Vi och Dom : Läsarvärlden i den Österrikiska dagstidningen täglich Alles. Diss. Stockholm : Stockholm universitet JMK, 2000 ( Doktorsavhandlingar från Journalistik, medier och kommunikation. JMK:s avhandlingsserie : 14)

Kapitel i böcker, del av antologier

Nord, L. , Enli, G. & Stúr, E. (2012). Pundits and Political Scandals : A Study of Political Commentators in Norway and Sweden. I Scandalous! : The Mediated Construction of Political Scandals in Four Nordic Countries. Nordicom. S. 87-102.

Nord, L. & Stúr, E. (2010). När kärnavfall blev politik : En studie av debatten kring valet 1976. I Samhällsforskning 2010 : Betydelsen för människorna, hembygden och regionen av ett slutförvar för använt kärnbränsle. Svensk Kärnbränslehantering. S. 20-49.

Nord, L. & Stúr, E. (2009). Från folkomröstning till slutförvaring : En studie av kärnavfallsdebattens arenor, aktörer och agendor. I Samhällsforskning 2008 : Betydelsen för människorna, hembygden och regionen av ett slutförvar för använt kärnbränsle. Stockholm : Svensk kärnbränslehantering AB (Samhällsforskning). S. 53-70.

Stúr, E. (2009). Nyhetskommentatorer, spionskandaler och nyhetsdramer. I Väljarna, partierna och medierna : En studie av politisk kommunikation i valrörelsen 2006. Stockholm : SNS förlag. S. 196-222.

Stur, E. (2004). Den globaliserade medievärlden. I Medierna och demokratin. Lund : Studentlitteratur. S. 439-.

Stúr, E. (2002). En kall vår. I Den personliga politiken. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Mitt i opinionen).

Stur, E. (2001). Drakdödaren. I Demokratins konflikter. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Mitt i opinionen). S. 143-.

Hadenius, S. & Stur, E. (1992). Hopp och fruktan : Om prognoser i några svenska medier under Irakkonflikten. I Bilden av ett krig. D. 3.. Stockholm : Styr. för psykologiskt försvar (SPF (Psykologiskt försvar). S. 160-.

Konferensbidrag

Stur, E. (2016). Commentaries as a journalistic genre - Storytellers framing narratives in the swedish election in 2014. I ECREA 2016 Abstract book.  

Stur, E. , Cepaite-Nilsson, A. & Jangdal, L. (2016). Local News in a Changing Media Environment : Impact of Hyper-Local News -  Case of Swedish Local Media. I ECREA 2016 Abstract Book.  

Cepaite-Nilsson, A. & Stur, E. (2016). The praxis of Participatory Action Research in Studies of Hyper Local Media. I ECREA 2016 Abstract Book.  

Stúr, E. & Cepaite-Nilsson, A. (2014). Future of Local News - Strategies and Conditions for Local News. Paper presented at the 5th European Communication Conference Ecrea - Lisabon, 12-15 November 2014

Stúr, E. (2013). The Role of Political Commentators in a Changed Media Environment : Ecrea Milano 2013 - Political Communication Section: New Trends in Political Communication. Paper presented at the Ecrea - Milano 2013 Political Communication Section

Stur, E. (2010). The Power of Communication in a Digital Age A Case Study of Political Debates in Old and New Media during a Referendum.

Stur, E. & Cepaite, A. (2010). The Role of Social Media in Local Press - Who has the Power over the Content?.

Johansson, C. & Stùr, E. (2009). Collaborative public relations in practice - targeting democracy through dialogue. Paper presented at the The 19th Nordic Conference for Media and Communication Research - Karlstad

Stúr, E. & Cepaite, A. (2009). Media Organistations and Local News in a New Media Environment: Super Local News - Redefinition of News from a Local Perspective : IARIGAI Advances in Printing and Media Technology 36 th International Research Conference. I IARIGAI Advances in Printing and Media Technology 36 th International Research Conference. Stockholm :

Stúr, E. & Cepaite, A. (2008). Swedish Local Press in a New Media Environment - The Future of Local News : Nordic Media in Theory and Practice, UCL London - Reuter Institute for Study of Journalism - University of Oxford, 2008.

Stur, E. (2006). Valdramatik och goda historier - narrativa egenskaper hos politisk journalistik inför valet 2006 : FSMK: 1:a Symposium med temat "Trender inom nyhetskulturen", 25-26 april 2006 i Karlstad.

Stúr, E. (2005). Politisk journalistik - Sju dagar i tabloidformat : 17:e nordiska mediekonferensen - Aalborg, Danmark, 2005.

Stúr, E. (2004). An open Question - The Globalisation of News in European Media : 2:nd International Conference on Communication and Mass Media - Athens Greece.

Stur, E. (2003). Politiker, val och medier : 16:e Mediekonferensen i Kristiansand: Politisk kommunikation.

Rapporter

Johansson, C. & Stúr, E. (2009). Vojmån - En studie av kommunikation och demokrati. Sundsvall : MKV: Mittuniversitetet  

Stúr, E. (2004). Politiker och val i pressen : en kvalitativ studie av svensk dagspress och valen 1956,1968 och 2002. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 13).