Ellinor Tengelin

Universitetslektor|Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Akademisk titel: Filosofie Doktor
  • Avdelning: Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1726592
  • E-postadress: ellinor.tengelin@miun.se
  • Rumsnummer: K434
  • Anställd vid ämnet: Rehabiliteringsvetenskap

Bakgrund

Jag har en magisterexamen i folkhälsovetenskap från Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet och en licentitatexamen i medicinsk vetenskap från samma lärosäte, där jag studerade sjukvårdschefers arbete och arbetsförhållanden. Min doktorsavhandling lades fram 2019 vid Hälsohögskolan vid Jönköping University och handlade om normkritik som perspektiv i hälso- och sjukvårdsutbildning.

Forskningsområden

Människors olika villkor för hälsa och vård intresserar mig mycket, exempelvis vad gäller livs- och arbetsvillkor. I min forskning vill jag förena hälsovetenskaplig forskning om människors förutsättningar för hälsa med maktmedvetna och kritiska perspektiv för att bättre förstå dessa olika villkor. Det normkritiska begrepps- och teorifältet är en bra utgångspunkt för detta.

Forskning

Min forskning omfattar:
Normkritiska perspektiv på hälsa och vård
Ungas förståelse av psykisk hälsa
Chefers organisatoriska förutsättningar för att stötta medarbetare med psykiska besvär
Perspektiv på arbetsförmåga
Diskursstudier av hälsokommunikation

Undervisning

Jag undervisar på grund- och avancerad nivå på programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Nye, C. M. , Tengelin, E. & Somayaji, D. (2023). Developing a Theory of Norm-Criticism in Nursing Education. Advances in Nursing Science, vol. 46: 2, ss. E66-E79.  

Persson, T. , Löve, J. , Tengelin, E. & Hensing, G. (2022). Notions About Men and Masculinities Among Health Care Professionals Working With Men’s Sexual Health : A Focus Group Study. American Journal of Men's Health, vol. 16: 3  

Aasen, E. M. , Dahl, B. M. , Ottesen, A. M. , Strunck, J. , Eriksson, H. , Dahlborg, E. , Boman, Å. , Vestgarden, L. A. & et al. (2022). Scandinavian Online Cancer Information as Expressions of Governmentality. Advances in Nursing Science, vol. Publish Ahead of Print, ss. 1-13.  

Tengelin, E. , Hensing, G. , Holmgren, K. , Ståhl, C. & Bertilsson, M. (2022). Swedish managers' experience-based understanding of the Capacity to work in employees with Common Mental Disorders : a Focus Group Study.. Journal of occupational rehabilitation, vol. 32: 4, ss. 685-696.    

Tengelin, E. , Eriksson, H. & Dahlborg, E. (2021). En manual för normkritik : Handfasta råd för en levande kunskapsbildning i svensk sjuksköterskeutbildning om kvinnors våldsutsatthet. Socialmedicinsk Tidskrift, vol. 98: 4, ss. 604-614.    

Tengelin, E. , Hensing, G. , Holmgren, K. , Ståhl, C. & Bertilsson, M. (2021). Managers’ experience-based understanding of capacity to work in workers with common mental disorders. European Journal of Public Health, vol. 31: Suppl 3, ss. 458  

Boman, Å. , Dahlborg, E. , Eriksson, H. & Tengelin, E. (2021). The reasonable patient : A Swedish discursive construction. Nursing Inquiry, vol. 28: 3    

Dahlborg, E. , Tengelin, E. , Aasen, E. , Strunck, J. , Boman, Å. , Ottesen, A. M. , Dahl, B. M. , Helberget, L. K. & et al. (2021). The struggle between welfare state models and prevailing healthcare policy in Scandinavian healthcare legislative documents. International Journal of Health Governance, : 1, ss. 51-64.  

Tengelin, E. , Dahlborg, E. , Berndtsson, I. & Bülow, P. H. (2020). From political correctness to reflexivity : A norm-critical perspective on nursing education.. Nursing Inquiry, vol. 27: 3  

Tengelin, E. , Dahl, B. M. , Boman, Å. & Ottesen, A. M. (2020). The Struggle Between Ancient Welfare Thinking and Prevailing Health Care Policy in Scandinavian Health Care Legislative Documents. International Journal of Qualitative Methods, vol. 19, ss. 53-54.  

Tengelin, E. , Cliffordson, C. , Dahlborg Lyckhage, E. & Berndtsson, I. (2019). Constructing the Norm-critical awareness scale : A scale for use in educational contexts promoting awareness of prejudice, discrimination, and marginalisation. Equality, Diversity and Inclusion, vol. 38: 6, ss. 652-667.  

Tengelin, E. , Bülow, P. H. , Berndtsson, I. & Dahlborg Lyckhage, E. (2019). Norm-Critical Potential in Undergraduate Nursing Education Curricula : A Document Analysis. Advances in Nursing Science, vol. 42: 2, ss. E24-E37.  

Tengelin, E. & Dahlborg Lyckhage, E. (2017). Discourses with potential to disrupt traditional nursing education : Nursing teachers’ talk about norm-critical competence. Nursing Inquiry, vol. 24: 1  

Tengelin, E. , Arman, R. , Wikström, E. & Dellve, L. (2011). Regulating time commitments in healthcare organizations. Journal of Health Organization & Management, vol. 25: 5, ss. 578-599.  

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Tengelin, E. (2019). Becoming aware of blind spots — Norm-critical perspectives on healthcare education. Diss. (Sammanläggning) Jönköping : Jönköping University, School of Health and Welfare, 2019

Kapitel i böcker, del av antologier

Tengelin, E. (2021). Att leva  med arbetsrelaterade psykiska problem. I Psykisk hälsa i arbetslivet. Lund : Studentlitteratur AB. S. 223-248.

Pherson, T. & Tengelin, E. (2015). Genusnormer : normer som skapar kvinnor och män. I Jämlik vård : normmedvetna perspektiv. Lund : Studentlitteratur AB. S. 107-126.

Tengelin, E. (2015). Klassnormer och föreställningen om klasslösa patienter. I Jämlik vård : normmedvetna perspektiv. Lund : Studentlitteratur AB. S. 81-99.

Dahlborg Lyckhage, E. , Lau, M. & Tengelin, E. (2015). Normer som hinder för jämlik och rättighetsbaserad vård. I Jämlik vård : normmedvetna perspektiv. Lund : Studentlitteratur AB. S. 37-57.

Arman, R. , Wikström, E. , Tengelin, E. & Dellve, L. (2012). Work activities and stress among managers in health care. I The Work of Managers : Towards a Practice Theory of Management. Oxford : Oxford University Press (Oxford University Press).

Konferensbidrag

Tengelin, E. , Misund Dahl, B. , Boman, Å. & Ottesen, A. M. (2019). The struggle between ancient welfare thinking and prevailing health care policy in Scandinavian health care legislative documents. I 25th Annual Qualitative Health Research (QHR) Conference : Book of Abstracts.. S. 67-

Tengelin, E. & Dahlborg Lyckhage, E. (2017). Utveckling av ett instrument som kan mäta normkritisk medvetenhet. Paper presented at the Genus i profession, Malmö högskola, 2017-02-16

Tengelin, E. & Dahlborg Lyckhage, E. (2016). Nursing teachers’ reflections on their own norm-critical competence. Paper presented at the NETNEP 2016, 6th International Nursing Education Conference, 3-6 April 2016, Brisbane, Australia

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Tengelin, E. (2012). Creating proactive boundary awareness - Observations and feedback on lowerlevel health care managers’ time commitments and stress. Lic.-avh. (Sammanläggning) Göteborg : Göteborgs universitet, 2012  

Rapporter

Tengelin, E. , Kilman, A. , Eklöf, M. & Dellve, L. (2011). Chefskap i sjukhusmiljö : Avgränsningar och kommunikation av egen stress. Göteborgs Universitet (Arbete och Hälsa 2011:1).  

Samlingsverk (redaktör)

Dahlborg, E. (ed.) & Tengelin, E. (ed.) (2022). Jämlik vård : normmedvetna perspektiv. Lund : Studentlitteratur AB

Dahlborg Lyckhage, E. (ed.) , Lyckhage, G. (ed.) & Tengelin, E. (ed.) (2015). Jämlik vård : normmedvetna perspektiv. Lund : Studentlitteratur AB

Sidan uppdaterades 2022-11-18