Eva Lindahl-Toftegaard

Eva Lindahl-Toftegaard

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Akademisk titel: Jurist
  • Ansvarsområde: Programansvarig Förvaltningsjuridiska programmet
  • Avdelning: Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)
  • Telefon arbete: +46101428010
  • E-postadress: eva.lindahl-toftegaard@miun.se
  • Besöksadress: Kunskapens väg 4
  • Rumsnummer: K319
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Juridik, Rättsvetenskap

Undervisar på Förvaltningsjuridiska programmet och ger andra kurser i juridik. Fokus på offentlig upphandling, offentlig rätt/förvaltningsrätt, EU-rätt och arbetsrätt.

Programansvarig för Förvaltningsjuridiska programmet.

Bakgrund

Arbetat i både privat och offentlig sektor sen juristexamen 1993. Omfattande internationell erfarenhet, framförallt offentlig upphandling, internationell tvistlösning, avtalsrätt och bistånd.
Tidigare tjänster bla:
Rättschef och upphandlingschef Riksrevisionen
Chefsjurist och upphandlingschef Sida
Biträdande generalsekreterare Stockholms handelskammare
Biträdande jurist Basham, Ringe y Correa, Mexiko

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Lindahl Toftegaard, E. (2000). How do International Institutions Select Arbitrators? : Arbitration Institute of theStockholm Chamber of Commerce (SCC Institute). Journal of International Arbitration, vol. 17: 3, ss. 157-161.

Lindahl Toftegaard, E. (1999). Val av skiljeförfarande - en jämförande översikt av den nya lagen om skiljeförfarande och Stockholms Handelskammares nya skiljedomsregler. Advokaten Tidskrift för Sveriges advokatsamfund, : 5, ss. 12-14.

Lindahl Toftegaard, E. (1998). Fast Track Arbitration - Meeting the Demands of the Next Millenium. Journal of International Arbitration, vol. 5: 3, ss. 5-18.

Lindahl Toftegaard, E. (1997). Proposal to Establish a Public Procurement Ombudsman. The Public Procurement Law Review,

Böcker

Lindahl Toftegaard, E. (2020). Offentlig upphandling : LOU och upphandlingsprocessen. Stockholm : Studentlitteratur AB

Lindahl Toftegaard, E. (2018). Offentlig upphandling : LOU och upphandlingsprocessen. Studentlitteratur AB

Kapitel i böcker, del av antologier

Lindahl Toftegaard, E. (2019). Offentlig upphandling. I Inköp och supply chain management : Analys, strategi, planering och praktik. Stockholm : Studentlitteratur AB. S. 155-179.

Övrigt

Lindahl Toftegaard, E. (2021). Nya ändringar i LOU nästa år? : JP Infonet AB..

Lindahl Toftegaard, E. (2021). Uteslutning av leverantör på grund av allvarliga fel i yrkesutövningen : JP Infonet AB..

Lindahl Toftegaard, E. (2020). Anställdas bisysslor kan innebära en risk vid upphandling : JP Infonet AB..

Lindahl Toftegaard, E. (2020). Byte av leverantör - Högsta förvaltningsdomstolen inhämtar förhandsavgörande : JP Infonet AB..

Lindahl Toftegaard, E. (2020). Upphandling och idéburen välfärd - analys. Stockholm : JP Infonet AB..

Lindahl Toftegaard, E. (2019). Svag ansvarskultur påverkar upphandlingar : JP Infonet AB..

Lindahl Toftegaard, E. (2018). Se upp för intressekonflikter i upphandlingar - analys : JP Infonet AB..