Christina Grandien

Universitetslektor|Senior Lecturer

Forskningsområden

Christina Grandien forskar om institutionella och organisatoriska dimensioner av strategisk kommunikation. Hon har genomfört projekt om förändringsprocesser, politisk kommunikation, värdet av kommunikation och professionalisering av kommunikationsyrket.


Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Johansson, C. , Grandien, C. & Strandh, K. (2019). Roadmap for a communication maturity index for organizations—Theorizing, analyzing and developing communication value. Public Relations Review, vol. 45: 4    

Falasca, K. , Dymek, M. & Grandien, C. (2019). Social media election campaigning : who is working for whom? A conceptual exploration of digital political labour. Contemporary Social Science, vol. 14: 1, ss. 89-101.  

Grandien, C. (2017). Pulling together and tearing apart : The occupational branding of public relations and the management of tainted work. Public Relations Inquiry, vol. 6: 1, ss. 73-98.    

Falasca, K. & Grandien, C. (2017). Where you lead we will follow : A longitudinal study of strategic political communication and inter-party relations in election campaigning. Journal of Public Affairs, vol. 17: 3  

Grandien, C. & Johansson, C. (2016). Organizing and disorganizing strategic communication : Discursive institutional change in dynamics in two communication departments. International Journal of Strategic Communication, vol. 10: 4, ss. 332-351.    

Strömbäck, J. , Grandien, C. & Falasca Larsson, K. (2013). Do Campaign Strategies and Tactics Matter? : Exploring Party Elite Perceptions of What Matters When Explaining Election Outcomes. Journal of Public Affairs, vol. 13: 1, ss. 41-52.  

Grandien, C. & Johansson, C. (2011). Institutionalization of communication management in organizations – A theoretical framework. Corporate Communications. An International Journal, vol. 17: 2, ss. 209-227.    

Grandien, C. (). Organizational and occupational commitments of communication practitioners : sectorial comparisons of the role of the employing organization. Journal of Communication Management,

Doktorsavhandlingar

Grandien, C. (2016). Strategic Communication Found in Translation : Practices, Practitioners and Perceptions. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 251)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Falasca, K. & Grandien, C. (2020). Under the influence of the influencers. I Stjärnspäckat : Reflektioner från amerikanska presidentvalet 2020 av ledande forskare. Sundsvall : Mittuniversitetet, Demicom (DEMICOM rapport). S. 32-.  

Helgesson, E. & Grandien, C. (2015). On the borderlines of advocacy : Situational professional ethics in the identity construction of public relations consultants. I Communication Ethics in a Connected World: Research in Public Relations and Organisational Communication. Peter Lang Publishing Group. S. 215-233.  

Fagerholm, A. , Grandien, C. & Lozanovski, J. (2009). Centerpartiets valkampanj 2006 : en fallstudie. I Väljarna, Partierna och Medierna : En Studie av Politisk Kommunikation i Valrörelsen 2006. Stockholm : SNS förlag. S. 89-123.

Christina, G. (2008). Kommunikatörernas roll och arbetssätt. I Kommunikation i förändringsprocesser. Malmö : Liber.

Konferensbidrag

Bader, S. , Grandien, C. & Jaldemark, J. (2022). A tentative model for sustainable pedagogical digital competence development : Exploring networked learning in an educational development project. I Proceedings for the Thirteenth International Conference on Networked Learning 2022. Aalborg : . S. 1--7.  

Falasca, K. , Dymek, M. & Grandien, C. (2017). Exploring Digital Political Labour : political public relations and the exploitation of social media engagement. Paper presented at the The International Communication Association's 67th Annual Conference, Interventions: Communication Research and Practice. San Diego, USA, 25-29 May 2017

Johansson, C. & Grandien, C. (2016). Communication for sustainable organizing. Paper presented at the VEC Conference and the 10th Annual UCCN Meeting, Mid Sweden University, 12-14 September, 2016, Östersund

Falasca, K. & Grandien, C. (2016). Leaders and followers - a longitudinal study of inter-party relations in election campaigning.. Paper presented at the International Communication Association's 66th Annual Conference, Communication through Power, Fukuoka, Japan - 9-13 June 2016.

Falasca, K. & Grandien, C. (2015). Where you lead we will follow : A longitudinal study of strategic political communication in election campaigning. Paper presented at the International Communication Association's 65th Annual Conference, Communication Across the Life Span, San Juan, Puerto Rico, 21-25 May 2015

Johansson, C. & Grandien, C. (2010). Leading 
change 
or 
living 
change? : Conceptualizing 
institutionalization
 of 
communication 
management 
in 
organizational
 change. Paper presented at the 12th Annual EUPRERA Congress, Communication in a Changing Society: Dynamics, Risks and Uncertainty. University of Jyväskylä, Finland, September 23-24, 2010

Nord, L. , Strömbäck, J. , Grandien, C. & Ottestig, A. T. (2006). When A Natural Disaster Becomes a Political Crisis. A Swedish Case Study. : Paper presented at the annual meeting of the International Communication Association, Dresden International Congress Centre, Dresden, Germany, Jun 16, 2006.

Manuskript

Falasca, K. & Grandien, C. Where you lead we will follow : A longitudinal study ofstrategic political communication and inter-partyrelations in election campaigning.

Rapporter

Grandien, C. , Nord, L. & Strömbäck, J. (2005). Efter flodvågskatastrofen. : Svenska folkets åsikter om och förtroende för myndigheter, medier och politiker. Stockholm : Krisberedskapsmyndigheten (KBM:s temaserie 2005:4).    

Sidan uppdaterades 2023-09-21