Medarbetares betydelse för genomförandet av hållbarhetsmål: Vikten av att bygga broar mellan visioner och verkligheter

Detta projekt fokuserar på den kritiska men ofta förbisedda rollen som medarbetare spelar för att uppnå hållbarhetsmål inom organisationer, och utforskar dynamiken mellan ambitiösa visioner och deras praktiska genomförande inom organisationer.

hållbarhet, samarbete, team, utveckling

Fakta

Projektperiod

240201-260731

Samarbetspartners

Forskningscenter

Projektledare

Finansiärer

Riksdagens jubileumsfond

Sidan uppdaterades 2024-04-02