Christina Grewell

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Akademisk titel: Doktorand
  • Annan titel: Universitetsadjunkt i Pedagogik
  • Ansvarsområde: Forskning i pedagogik med inriktning fritidshem.
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428120
  • E-postadress: christina.grewell@miun.se
  • Besöksadress: D-huset Campus Sundsvall
  • Rumsnummer: D341
  • Ort: Sundsvall

Doktorand i pedagogik

Forskarstudier 2018-2023. Grundanställning som universitetsadjunkt vid institutionen för utbildningsvetenskap i Sundsvall.

Bakgrund

Grundskollärare åk 1-7, Magisterexamen i pedagogik inom området skol- och kvalitetsutveckling.

Forskningsområden

Pedagogik, fritidshem, fysisk lärmiljö

Forskning

Pedagogiska möjligheter och begränsningar i relation till fritidshemmets lokaler och fysiska lärmiljö.

Undervisning

Ägnar för närvarande huvuddelen av min tid till forskning i kombination med viss begränsad undervisning. Har tidigare undervisat och varit kursansvarig i flera av lärarprogrammen samt i fristående kurser.

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Grewell, C. (2022). Hur är elever delaktiga i, och har inflytande på, fritidshemmets fysiska lärmiljö?. I Barn i fritidshem. Stockholm : Liber. S. 61-75.

Grewell, C. & Boström, L. (2020). Fritidshemmet lokaler och materiella resurser i relation till verksamhetens kvalitet. I Betänkande av Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg : Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg. Stockholm : Norstedts Juridik AB (SOU 2020:34). S. 493-516.

Konferensbidrag

Grewell, C. & Haglund, B. (2023). Childrens’ and Staffs perspectives on premises in Swedish school-age educare centres. Paper presented at the Extended Education conference 2023, “Between School and Recreation – Quality in Extended Education”, Bern University of Teacher Education, Bern, Switzerland, September 6th–9th, 2023  

Grewell, C. (2021). Children’s perspectives on premises and material resources in Swedish School-Age Educare Centres. I Educare, after-school programs and civically engaged students.

Grewell, C. (2020). Pedagogical quality in School-Age Educare Centres in relation to their premises and material learning environments. I NERA 2020 Rethinking the futures of education in the Nordic countries.

Sidan uppdaterades 2024-04-01