Christine Grosse

Forskare|Researcher

Bakgrund

Fil Dr Data och systemvetenskap / Mittuniversitetet, Sundsvall, Sverige
MSc Informationssäkerhet / Luleå Tekniska Universitet, Sverige
BSc Affärsinformatik / FernUniversität in Hagen, Tyskland

Forskningsområden

Systemteori och -analys
Kritisk infrastruktur / Samhällsviktig verksamhet
Informationssystem och informationssäkerhet
Systemisk styrning / Governance
Riskkommunikation

Forskning

Avslutade projekt:

2020/21: Dataanvändning och databehov relaterat till stora olyckor och kriser: Studien inriktade sig främst på tillämpningar av kvantitativ eller semi-kvantitativ riskanalys inom området samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur.

2020: Västernorrlands uppbyggnad av totalförsvaret: Studien fokuserade på att kartlägga hur MSB Sandö kan bidra till uppbyggnad av totalförsvaret på lokal, regional och nationell nivå.

2016-2020: Avhandlingsarbete kring systemisk styrning av det komplexa systemet som hanterar skyddet av kritisk infrastruktur och samhällsviktiga verksamheter med det svenska krishanteringsystemet som bakgrund och och Styrel som specifik exempel.

2019: Regionala flygplatser: En förstudie kring betydelsen av regionala flygplatser för samhället. Finansierad via samverkansavtalet mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls och Timrås kommun.

2015-2018 - Från myndighet till medborgare och tillbaka: En studie av samverkan och kommunikation inom ramen för Styrel. Finansierad av Energimyndigheten.

Under våren 2018 slutfördes tillsammans med kollegor från RCR en studie finansierad av MSB där åtta olika EU-länders riskkommunikation studerades och jämfördes.

Undervisning

IG001G - Industriell organisation och ekonomi (GR), Introduktion, 6 hp (Bokföring)
IG018A - Industriell organisation och ekonomi (AV), Tillämpad industriell organisation och ekonomi, 6 hp
IG020A - Industriell organisation och ekonomi (AV), Tillämpad systemanalys, 6 hp
IG041G Industriell organisation och ekonomi (GR), Akademisk skrivande och vetenskaplig metod, 3hp
IG036G/43G Industriell organisation och ekonomi (GR), Informationssäkerhet 7,5/6 hp
DV026G Datavetenskap (GR), Informationssäkerhet, 7,5 hp
IG047G Industriell organisation och ekonomi (GR), Informationssystem 6 hp.
Handledning av uppsatser inom industriell organisation och ekonomi

Övrigt

Är med i Forum för digitalisering (FODI)

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Kristoffersson, I. , Große, C. & Olsson, L. (2024). Traffic safety versus accessibility : Investigating resistance against speed limit reductions. Transportation Research Part A, vol. 179  

Larsson, A. & Große, C. (2023). Data use and data needs in critical infrastructure risk analysis. Journal of Risk Research, vol. 26: 5, ss. 524-546.  

Große, C. , Larsson, A. & Björkqvist, O. (2023). Information-flawing Filters in Critical Infrastructure Protection : The deficient Information Basis in a Swedish Approach. International Journal of Critical Infrastructures, vol. 19: 1  

Große, C. (2022). Towards a Holistic Perspective on Future Transportation Systems : A Swedish Case and a Conceptual Framework. Future Transportation, vol. 2: 4, ss. 846-867.  

Große, C. , Olausson, P. M. & Wallman-Lundåsen, S. (2021). Left in the Dark : Obstacles to Studying and Performing Critical Infrastructure Protection. Electronic Journal of Business Research Methods, vol. 19: 2, ss. 58-70.    

Große, C. (2021). Multi-level planning for enhancing critical infrastructure resilience against power shortages—an analysis of the swedish system of styrel. Infrastructures, vol. 6: 5    

Große, C. , Olausson, P. M. & Svensson, B. (2021). Resilience Endangered : The Role of Regional Airports in Remote Areas in Sweden. Infrastructures, vol. 6: 12    

Große, C. & Olausson, P. M. (2019). Blind spots in interaction between actors in Swedish planning for critical infrastructure protection. Safety Science, vol. 118, ss. 424-434.  

Petridou, E. , Danielsson, E. , Olofsson, A. , Lundgren, M. & Große, C. (2019). If Crisis or War Comes : A Study of Risk Communication of Eight European Union Member States. Journal of International Crisis and Risk Communication Research, vol. 2: 2, ss. 207-232.    

Große, C. (2019). Sources of Uncertainty in Swedish Emergency-Response Planning. Journal of Risk Research, vol. 22: 6, ss. 758-772.    

Artiklar, forskningsöversikter

Große, C. (2023). A review of the foundations of systems, infrastructure and governance. Safety Science, vol. 160  

Böcker

Große, C. & Olausson, P. M. (2023). Is There Enough Power? : Swedish Risk Governance and Emergency Response Planning in Case of a Power Shortage. Stockholm : SNS förlag  

Doktorsavhandlingar

Große, C. (2020). Towards Systemic Governance of Critical Infrastructure Protection : State and Relevance of a Swedish Case. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 325)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Große, C. (2022). Hållbarhetens historiska ursprung i skogen. I Skogens värden : forskares reflektioner. Sundsvall : Mittuniversitetet. S. 166-167.

Große, C. (2022). Kollektive Intelligenz und gemeinsame Verantwortung im Risiko- und Krisenmanagement. I Kritische Infrastruktur und Versorgung der Bevölkerung : Klimawandel, Epidemien, digitale Transformation und das Risikomanagement. Springer Berlin/Heidelberg (Springer essentals). S. 37-40.

Große, C. (2022). Natürliche, künstliche und kollektive Intelligenz – KRITIS und die Komplexitätsparalyse. I Kritische Infrastruktur und Versorgung der Bevölkerung : Klimawandel, Epidemien, digitale Transformation und das Risikomanagement. Springer Berlin/Heidelberg (Springer Essentials). S. 33-35.  

Große, C. , Nyman, M. & Sundberg, L. (2020). Information Technology Consulting Firms’ Readiness for Managing Information Security Incidents. I Information Systems Security and Privacy. Springer Publishing Company (Communications in Computer and Information Science). S. 48-73.  

Große, C. , Olausson, P. M. & Svensson, B. (2019). Den regionala flygplatsens roll i samhället - Perspektiv från en förstudie kring Sundsvall-Timrå flygplats. I Festskrift till Björn Fjæstad: Utvecklingen av en forskningsmiljö : Ett verksamhetsnära engagemang på distans. Sundsvall : Mid Sweden University. S. 49-67.

Große, C. (2017). Hans Carl von Carlowitz’ arv - hållbarhet : I Carlowitz' spår i det historiska och moderna Tyskland. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 110-116.  

Konferensbidrag

Kazieva, V. , Große, C. & Larsson, A. (2023). Accessibility Measures and Indicators : A Basis for Dynamic Simulations to Improve Regional Planning. I Intelligent Decision Technologies. KESIDT 2023 : Smart Innovation, Systems and Technologies. Singapore : (Smart Innovation, Systems and Technologies (SIST)). S. 25--34.  

Große, C. (2023). Hybrid and Information Warfare : Challenging Topics for Risk Communication. I Proceedings of the 33rd European Safety and Reliability Conference (ESREL 2023). Singapore : . S. 1999--2006.

Große, C. (2022). A glimpse of sustainability culture? Reflecting the concept of sustainability in society’s resilience. I Proceedings of the 32nd European Safety and Reliability Conference (ESREL 2022).. S. 165--172.  

Nabeel, M. & Große, C. (2022). Classifying COVID-19 Disinformation on Twitter using a Convolutional Neural Network. I Proceedings of the 8th International Conference on Information Systsms Security and Privacy (ICISSP).. S. 264--272.  

Große, C. (2022). Local Governance of Future Regional Development in Remote Areas : Key Insights from a Co-creation Study in Sweden. I 2022 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM).. S. 1214--1218.  

Norin, A. , Große, C. & Olsson, L. (2022). Municipal Accessibility : A Multi-linear Regression Model with a Principal Component Analysis Approach. I 2022 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM).. S. 329--333.  

Große, C. (2021). Enhanced Information Management in Inter-organisational Planning for Critical Infrastructure Protection : Case and Framework. I Proceedings of the 7th International Conference on Information Systems Security and Privacy (ICISSP).. S. 319--330.  

Große, C. (2021). The Kaleidoscope for Integrative System Analysis - KISA. I Proceedings of the 31st European Safety and Reliability Conference (ESREL 2021). Singapore : . S. 1191--1198.  

Högberg, F. , Rashid Othman, M. A. A. & Große, C. (2020). Blockchain in Supply Chains and Logistics: Trends in Development. I 2020 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM).. S. 852--856.  

Ekström, L. & Große, C. (2020). Choice of Airport in Extinguishing Wildfires : Model and Cases. I Proceedings of the 9th International Conference on Operations Research and Enterprise Systems (ICORES).. S. 364--371.    

Åkerlund, A. & Große, C. (2020). Integration of Data Envelopment Analysis in Business Process Models : A novel approach to measure information security. I Proceedings of the 6th International Conference on Information Systems Security and Privacy (ICISSP).. S. 281--288.    

Große, C. & Olausson, P. M. (2020). The Economic Effects of Regional Airports on Societal Resilience : A Swedish Case. I Proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and the 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference.. S. 2423--2430.    

Berhane, A. , Nabeel, M. & Große, C. (2020). The Impact of Business Intelligence on Decision-Making in Public Organisations. I 2020 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM).. S. 435--439.  

Große, C. (2019). Airports as Critical Infrastructure : The Role of the Transportation-by-Air System for Regional Development and Crisis Management. I 2019 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM).. S. 440--444.  

Nyman, M. & Große, C. (2019). Are You Ready When It Counts? : IT Consulting Firm’s Information Security Incident Management. I Proceedings of the 5th International Conference on Information Systems Security and Privacy (ICISSP).. S. 26--37.  

Große, C. , Olausson, P. M. & Wallman Lundåsen, S. (2019). Blackout Ahead : Methodological Concerns in Studies of Critical Infrastructure Protection. I Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference(ESREL). Singapore : . S. 1715--1723.  

Große, C. , Olausson, P. M. & Wallman Lundåsen, S. (2018). Blackout ahead : Methodological Concerns in Studies of National Crisis Management. Paper presented at the Society of Risk Analysis - Nordic Chapter, Stavanger, 8-9 November, 2018

Olausson, P. M. & Große, C. (2018). Multi-Level Planning Systems for Critical Infrastructure Protection: : Planning for Power Shortage in Germany, Sweden and USA. Paper presented at the Mid-Western Political Science Association 76th annual conference, Chicago, April 5–8, 2018

Petridou, E. , Danielsson, E. , Große, C. , Lundgren, M. , Olofsson, A. & Röslmaier, M. (2018). Risk Communication : A Comparative Study of Eight EU Countries. Paper presented at the 27th Annual Conference of the Society for Risk Analysis Europe (SRA-E Conference 2018), Östersund, Sweden, June 18–20 2018.

Große, C. & Olausson, P. M. (2018). Swedish Multi-Level Planning System for Critical Infrastructure Protection : The Regional Core. I Safety and Reliability : Safe Societies in a Changing World. Boca Raton, FL : . S. 1893--1901.    

Große, C. (2018). The systemic implications of emergent strategic objectives in complex planning situations. I ICORES 2018 - Proceedings of the 7th International Conference on Operations Research and Enterprise Systems.. S. 287--296.  

Große, C. (2017). Applying Systems Thinking onto Emergency Response Planning : Using Soft Systems Methodology to Structure a National Act in Sweden. I Proceedings of the 6th International Conference on Operations Research and Enterprise Systems, Porto, Portugal, February 23-25, 2017.. S. 288--297.      

Große, C. , Olausson, P. M. , Danielsson, E. , Larsson, A. , Wallman Lundåsen, S. , Björkqvist, O. & Nyhlén, J. (2017). Collaboration and Decision-making in Response Planning for Power Shortages : The Swedish Policy. Paper presented at the ISSRM

Große, C. (2017). Research in Complex Planning Situations : Dimensions and Challenges From Swedish Response Planning. I Proceedings of the European Conference on Research Methods in Business and Management Studies. Reading, UK : . S. 432--440.

Licentiatavhandlingar

Große, C. (2018). Strategic Objectives in Complex Planning Environments : Insights from a Swedish Case for Critical Infrastructure Protection. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2018 (Mid Sweden University licentiate thesis : 136)  

Rapporter

Danielsson, E. , Alirani, G. , Oscarsson, O. , Große, C. , Olausson, P. M. , Jacobsson, J. & Öhman, S. (2023). Att ta ledartröjan i krisen : Utvärdering av MSB:s samordningsuppdrag under Coronapandemin. Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2023:2).  

Danielsson, E. , Petridou, E. , Lundgren, M. , Olofsson, A. , Große, C. & Röslmaier, M. (2020). Risk Communication : A Comparative Study of Eight EU Countries. MSB  

Große, C. & Gunneriusson, H. (2020). Uppbyggnad av totalförsvaret i Västernorrlands län : behov och möjligheter för MSB Sandö att bidra. MSB  

Große, C. , Hahne, M. , Olausson, P. M. & Svensson, B. (2019). Regionala flygplatser : En förstudie kring betydelsen av regionala flygplatser för samhället. (RCR Serie ).  

Olausson, P. M. , Björkqvist, O. , Danielsson, E. , Große, C. , Larsson, A. , Nyhlén, J. & Wallman Lundåsen, S. (2018). Från myndighet till medborgare och tillbaka: En studie av samverkan och kommunikation inomramen för STYREL. Eskilstuna : Energimyndigheten    

Sidan uppdaterades 2023-12-29