Ghadir Razaz

Spara favorit

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Razaz, G. & Carlberg, T. (2013). Casting practices influencing inclusion distributions in billets. Light Metals, , ss. 987-991.

Konferensbidrag

Razaz, G. & Carlberg, T. (2016). Study of manganese dissolution in aluminum melts. I TMS Light Metals.. S. 731--736.

Razaz, G. & Carlberg, T. (2014). Segregation during metal sampling. I Materials science forum.. S. 83--88.  

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Razaz, G. (2017). Investigation of the Drawbacks in the Aluminium Alloys Casting Process. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University licentiate thesis : 133)