Ghadir Razaz

Forskare|Researcher

  • Tjänstetitel: Forskare
  • Akademisk titel: Teknologie Doktor
  • Avdelning: Institutionen för naturvetenskap (NAT)
  • Telefon arbete: 010-142 80 92
  • E-postadress: ghadir.razaz@miun.se
  • Rumsnummer: S426
  • Forskningscentra: Fibre Science and Communication Network
  • Ämnen: Naturvetenskap, Teknik

Forskningsprojekt

Pågående

DRIVE

Avslutade

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Razaz, G. & Carlberg, T. (2019). Hot tearing susceptibility of AA3000 aluminum alloy containing Cu, Ti, and Zr. Metallurgical and Materials Transactions. A, vol. 50A: 8, ss. 3842-3854.    

Razaz, G. & Carlberg, T. (2019). On the dissolution Process of Manganese and Iron in Molten Aluminum. Metallurgical and Materials Transactions. A, vol. 50: 4, ss. 1873-1887.    

Razaz, G. & Carlberg, T. (2013). Casting practices influencing inclusion distributions in billets. Light Metals, , ss. 987-991.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Razaz, G. (2019). Problems in the Aluminium DC Casting Process Associated with Melt Treatment Operations. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2019 (Mid Sweden University doctoral thesis : 294)  

Konferensbidrag

Razaz, G. & Carlberg, T. (2017). Solidification studies of 3003 alloys with different Mn and Ti contents. I Solidification processing 2017 : proceedings of the 6th Decennial International Conference on Solidification Processing : 25-28 July 2017, Beaumont Estate, Old Windsor, UK.

Razaz, G. & Carlberg, T. (2016). Study of manganese dissolution in aluminum melts. I TMS Light Metals.. S. 731--736.

Razaz, G. & Carlberg, T. (2014). Segregation during metal sampling. I Materials science forum.. S. 83--88.  

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Razaz, G. (2017). Investigation of the Drawbacks in the Aluminium Alloys Casting Process. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University licentiate thesis : 133)