Catharina Höijer

Universitetslektor

Extra kontaktinformation

Östersund

Publikationer

Doktorsavhandlingar

Höijer, C. A. (2004). Vad har du lärt dig idag? : En studie om villkor för kunskapsbildning i det dagliga löpande arbetet ur ett miljöpedagogiskt perspektiv. Diss. Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, 2004 (Doktorsavhandlingar från Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet : 126)

Kapitel i böcker, del av antologier

Höijer, C. (2009). Olika kunskapsintressen i samverkan. I Gott & blandat: om FoU-miljöer i kommun, landsting och regioner. Falun : Dalarnas forskningsråd.

Rapporter

Höijer, C. (2011). Förebyggande hembesök till 75-åringar i Jämtlands län : en konkretisering av gemensam modell i Jämtlands län. Östersund : FoU Jämt/Regionförbundet i Jämtlands län

Höijer, C. (2011). Navigator - utvärdering av av projektet i Krokoms kommun. Östersund : FoU Jämt/Regionförbundet i Jämtlands län (FoU Jämt, Rapport 2011:2).

Höijer, C. (2010). Förebyggande hembesök : En gemensam modell i Jämtlands län?. Östersund : FoU Jämt/Regionförbundet i Jämtlands län (FoU Jämt 2010:2).

Bergström, I. , Blusi, M. & Höijer, C. (2010). Utvärdering av ACTION - anhörigstöd i glesbygd. Stockholm : Hjälpmedelsinstitutet  

Höijer, C. (2010). Utvärdering av Södra Lapplands forskningsenhet. Vilhelmina : Stiftelsen Glesbygdens Forskningsenhet i Södra Lappland

Höijer, C. (2005). Tillit i tillfälligt sammansatta grupper. Stockholm : Försvarshögskolan (FHS)

Sundgren Grinups, B. (. , Bekkengen, L. , Lundberg, B. & Höijer, C. A. (2004). Den bortglömda hälsans folk : Rapport från projekt "Långtidsfrisk i Värmland - ett vardagsbaserat hälsoarbete". Karlstads universitet (Karlstad University Studies 2004:50).  

Höijer, C. (1999). Kompetensbevis i folkbildning och arbetsliv : En rapport om valideringsfrågor. Stockholm : Nordisk Folkeuniversitet

Sidan uppdaterades 2022-11-10