Elin Helgesson

Universitetsadjunkt|Lecturer

Elin Helgsson forskar inom ämnet medie-och kommunikationsvetenskap men intresse för strategisk kommunikation, opinionsbildning, public affairs och hållbarhetskommunikation.

Undervisning

Hon undervisar på kandidatprogrammet Kommunikation- och PR och på masterprogrammet i Strategisk kommunikation.

Forskningsprojekt

Pågående

Kommunicera klimatstrategier

Avslutade

Public affairs i Sverige

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Helgesson, E. (2024). Folk devils and moral vigilantes – The occupational branding of public affairs consultants and the management of stigma. Public Relations Inquiry, vol. 13: 1, ss. 69-91.  

Helgesson, E. (2023). Paid to lobby but up for debate : role conceptions and client selection of public affairs consultants. Journal of Communication Management, vol. 27: 4, ss. 617-632.  

Falasca, K. & Helgesson, E. (2021). Revolving around roles : Public affairs practitioners as democratic enablers or as hired guns. Public Relations Review, vol. 47: 1  

Helgesson, E. & Falasca, K. (2017). The construction of an elusive concept : Framing the controversial role and practice of lobbying in Swedish media. Public Relations Inquiry, vol. 6: 3, ss. 275-291.    

Doktorsavhandlingar

Helgesson, E. (2023). The Many Faces of Public Affairs : A Study of Constructs, Conditions and Claims in a Disputed Field of Practice. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2023 (Mid Sweden University doctoral thesis : 400)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Helgesson, E. & Johansson, C. (2022). Så vill lobbyisterna forma berättelsen om den svenska skogen. I Skogens värden : forskares reflektioner. Sundsvall : Mittuniversitetet. S. 172-173.

Helgesson, E. (2018). Svängdörren, lobbyisterna och förtroendet. I Snabbtänkt : Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare. Sundsvall : Mid Sweden University (DEMICOM rapport). S. 88-88.  

Helgesson, E. & Grandien, C. (2015). On the borderlines of advocacy : Situational professional ethics in the identity construction of public relations consultants. I Communication Ethics in a Connected World: Research in Public Relations and Organisational Communication. Peter Lang Publishing Group. S. 215-233.  

Konferensbidrag

Falasca, K. & Helgesson, E. (2018). Revolving around the role of public affairs in the political process. Paper presented at the The International Communication Association's 87th Annual Conference, 2018 Post Conference, Lobbying and Democracy: The Voice of Communication. Prague, Czech Republic, 24-28 May 2018.

Helgesson, E. (2017). An exploration of the role and practice of public affairs in Sweden. Paper presented at the Euprera Congress 2017, 14-16 October, LONDON, UK

Helgesson, E. (2017). Public affairs legitimacy and role conception. Paper presented at the International Communication Association (ICA) Annual Conference, San Diego, CA, USA, 25 May 2017.

Rapporter

Helgesson, E. & Falasca, K. (2022). Fälldin och "massmedianerna" : Thorbjörn Fälldin som politisk kommunikatör. Sundsvall : (DEMICOM rapport 49).

Sidan uppdaterades 2024-02-07