Helen Blomé

Helen Blomé

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO)
  • Telefon arbete: +46101428362
  • E-postadress: helen.blome@miun.se
  • Rumsnummer: P2205
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Socialt arbete

Undervisning

Socionomprogrammet

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Blomé, H. & Espvall, M. (2021). Custody Transfers of Children and Young Adults in Foster Care. GENEALOGY, vol. 5: 3