Helen Blomé | miun.se

Helen Blomé

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428362
  • E-postadress: helen.blome@miun.se
  • Rumsnummer: P2205
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Socialt arbete

Undervisning

Socionomprogrammet

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Blomé, H. & Espvall, M. (2021). Custody Transfers of Children and Young Adults in Foster Care. GENEALOGY, vol. 5: 3    

Konferensbidrag

Blomé, H. & Espvall, M. (2022). Socionomstudenters professionella ambitioner. Paper presented at the Nationell paperkonferens i socialt arbete (NaPSa)Linnéuniversitetet, Växjö, 16 - 17 mars, 2022  

Sidan uppdaterades 2022-11-18