Helén Rönning | miun.se

Helén Rönning

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Akademisk titel: Forskare
  • Annan titel: PhD Omvårdnad
  • Ansvarsområde: Sjuksköterskeutbildningen grund
  • Avdelning: Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1427855
  • E-postadress: helen.ronning@miun.se
  • Besöksadress: Holmgatan 10, 851 70 Sundsvall
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Omvårdnad

Bakgrund

Universitetslektor Mittuniversitetet, Institutionen för omvårdnad 2020.10.01- pågående.
Förordnande som programansvarig sjuksköterskeutbildningen grund 2020.03.15 - pågående.
Vikarierande adjunkt Institutionen för omvårdnad, Mittuniversitetet i Sundsvall. Mittuniveristetet mellan 2019.04.01 till och med 2020.09.31
Medicinskt ansvarig sjuksköterska och övergripande hälso- och sjukvårdsansvarig och chef för MAS/MAR inom Frösunda omsorg mellan 2017.06.01 till 2019.03.31.
Kvalitetscontroller avtalsuppföljare äldreomsorgen, Frösunda omsog 2015.12.01 till och med 2017.06.01
Tf verksamhetschef/sjuksköterska äldreomsorgsboende inom Frösunda omsorg 2015.07.01 till och med 2015.11.31.
Förordnande som Programansvarig för sjuksköterskeprogrammet Hälsohögskolan i Jönköping 2013.01.28 till och med 2015.07.31.
Lektor, Avdelningen för Omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping mellan 1 augusti 2011 till 31 juli 2015.
Doktorand, inskriven på Hälsouniversitetet i Linköping, Institutionen för Medicin och Hälsa, Avdelningen för Omvårdnad mellan januari 2005 till juni 2011.
Universitetsadjunkt, vikarierande på sjuksköterskeprogrammet, Hälsouniversitetet i Linköping, mellan augusti 2009 till augusti 2011
Sjuksköterska, Kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, anställning mellan januari 1990 till januari 2012.

Forskningsområden

Personcentrerad vård, tilltro till egenförmåga, digitalt stöd, behov av stöd till personer med förmaksflimmer och dess närstående, syskon till hjärttransplanterade, vuxna med medfött hjärtfel, samt datorbaserad utbildning, och instrumentutveckling.

Undervisning

Vetenskapsteori och metod, personcentrerad vård, omvårdnadsdokumentation patientjournal

Extra kontaktinformation

Vill du ha kontakt, skicka gärna mail till helen.ronning@miun.se så återkommer jag med tid för samtal.

Har du frågor gällande sjuksköterskeutbildningen, maila gärna funktionsbrevlåda vsskgrund@miun.se

Sidan uppdaterades 2022-11-18