Syftet är att utvärdera hur teamsamverkan i samband med hemgång från sjukhusvård kan påverka personen och dess närståendes upplevelse av trygghet, kontinuitet, lättillgänglighet, delaktighet, tilltro till egenförmåga, hälsa och aktivitet vid vård och omsorg till personer boende i det egna hemmet.

Äldre manlig hemvårdspatient tillsammans med en sjuksköterska.

Fakta

Projektperiod

221001-240531

Kommunsamverkan

Projektledare

Projektmedlemmar

Ingrid Dahlstedt Klint

Ingrid Dahlstedt Klint

Härnösands kommun

Finansiärer

Härnösands kommun 16x9

Sidan uppdaterades 2023-06-27