Holger Noack

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

  • Tjänstetitel: Innovationsrådgivare
  • Akademisk titel: Filosofie Doktor
  • Avdelning: Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS)
  • Telefon arbete: 010-1428433
  • E-postadress: holger.noack@miun.se
  • Besöksadress: Hus U, Akademigatan 3, Östersund